Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del z Okoljskim poročilom

Zaključen: 22. 5. 2015 , odpiranje prijav: 23. 5. 2015 , objava rezultatov: 23. 5. 2015

Datum objave: 14. 4. 2015
Rok za prijavo: 22. 5. 2015
Odpiranje prijav: 23. 5. 2015
Rezultati razpisa: 23. 5. 2015

Od 21. aprila do 22. maja 2015 bo javno razgrnjen dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obvezna razlaga, 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN in 17/15 – DPN; v nadaljnjem besedilu: OPN MOL ID) z Okoljskim poročilom k spremembam in dopolnitvam Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del.

Gradivo bo javno razgrnjeno:
- na spletni strani Mestne občine Ljubljana (http://www.ljubljana.si) in v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave MOL, Poljanska cesta 28, Ljubljana, v celoti,
- v prostorih :
  - Četrtne skupnosti Bežigrad, Vojkova cesta 1, Ljubljana,
  - Četrtne skupnosti Center, Štefanova ulica 9, Ljubljana,
  - Četrtne skupnosti Črnuče, Dunajska cesta 367, Ljubljana Črnuče,
  - Četrtne skupnosti Dravlje, Draveljska ulica 44, Ljubljana,
  - Četrtne skupnosti Golovec, Litijska cesta 38, Ljubljana,
  - Četrtne skupnosti Jarše, Kvedrova cesta 32, Ljubljana,
  - Četrtne skupnosti Moste, Ob Ljubljanici 36a, Ljubljana,
  - Četrtne skupnosti Polje, Polje 12, Ljubljana Polje,
  - Četrtne skupnosti Posavje, Bratovševa ploščad 30, Ljubljana,
  - Četrtne skupnosti Rožnik, Viška cesta 38, Ljubljana,
  - Četrtne skupnosti Rudnik, Pot k ribniku 20, Ljubljana,
  - Četrtne skupnosti Sostro, Cesta II. grupe odredov 43, Ljubljana Dobrunje, 
  - Četrtne skupnosti Šentvid, Prušnikova ulica 106, Ljubljana Šentvid,
  - Četrtne skupnosti Šiška, Kebetova ulica 1, Ljubljana,
  - Četrtne skupnosti Šmarna gora, Pločanska ulica 8, Ljubljana Šmartno,
  - Četrtne skupnosti Trnovo, Devinska ulica 1b, Ljubljana in,
  - Četrtne skupnosti Vič, Tbilisijska ulica 22a, Ljubljana,
v elektronski obliki v celoti, v analogni obliki pa delno, in sicer:
  - grafični del za območje posamezne četrtne skupnosti,
  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del brez prilog in
  - Okoljsko poročilo k spremembam in dopolnitvam Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del brez prilog in dodatka za presojo sprejemljivosti.

Na Oddelku za urejanje prostora Mestne uprave MOL bo gradivo na vpogled v poslovnem času: ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 16. ure in ob petkih od 8. do 14. ure. V prostorih posameznih četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana pa bo gradivo na vpogled v času uradnih ur: ob ponedeljkih od 8. do 12. in od 13. do 15. ure, ob sredah od 8. do 12. in od 13. do 18. ure ter ob petkih od 8. do 12. ure.

Javne obravnave gradiva bodo v Marmorni dvorani Gospodarskega razstavišča, Dunajska cesta 18, Ljubljana:
- 18. maja 2015 ob 18. uri za območja četrtnih skupnosti Črnuče, Posavje, Bežigrad in Center,
- 19. maja 2015 ob 18. uri za območja četrtnih skupnosti Rudnik, Trnovo, Vič in Rožnik,
- 20. maja 2015 ob 18. uri za območja četrtnih skupnosti Jarše, Moste, Golovec, Polje in Sostro in
- 21. maja 2015 ob 18. uri za območja četrtnih skupnosti Šentvid, Šmarna gora, Šiška in Dravlje.

Pripombe na razgrnjeno gradivo je možno do vključno zadnjega dne javne razgrnitve, to je 22. maja 2015, podati preko elektronskega obrazca s spletne razgrnitve. Kdor te možnosti nima, jih lahko poda na isti način tudi na vseh lokacijah javne razgrnitve. Obravnavane bodo samo pripombe, ki se bodo nanašale na razgrnjene spremembe in dopolnitve OPN MOL ID.

Lastniki zemljiških parcel, katerim se spreminja namenska raba, bodo morali pri oddaji pripombe navesti tudi svoje ime in priimek ter naslov. Z navedbo imena in priimka ter drugih osebnih podatkov se šteje, da se lastniki strinjajo z objavo teh podatkov v stališčih, sicer morajo to posebej navesti. Seznam zemljiških parcel, katerih namenska raba se v dopolnjenem osnutku sprememb in dopolnitev OPN MOL ID spreminja, je objavljen v prilogi.

Povezava na razgrnitveno gradivo.

Razpisne datoteke