Javna razgrnitev DPN za plinovod R51C Kozarje-Vevče

Zaključen: 7. 7. 2017

Datum objave: 31. 5. 2017
Rok za prijavo: 7. 7. 2017

Ministrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za infrastrukturo z javnim naznanilom obveščata javnost o javni razgrnitvi osnutka državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod R51C Kozarje-Vevče in okoljskega poročila, ki bo potekala od 5. junija do 7. julija 2017. Več informacij o razgrnitvi je v priloženem gradivu.

Razpisne datoteke