Javna razgrnitev osnutka DPN za prenosni plinovod R51B TE-TOL - Fužine/Vevče in okoljskega poročila

Zaključen: 30. 9. 2014

Datum objave: 25. 8. 2014
Rok za prijavo: 30. 9. 2014

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor naznanja javno razgrnitev osnutka državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod R51B TE-TOL–Fužine/Vevče, povzetka za javnost, okoljskega poročila za prenosni plinovod R51B TE-TOL–Fužine/Vevče in ostalih strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve osnutka državnega prostorskega načrta.

Načrtovani prenosni plinovod R51B TE-TOL–Fužine/Vevče predstavlja odsek plinovodnega obroča Ljubljane, katerega osnovni cilj je zagotoviti dolgoročno, varno in zanesljivo napajanje distribucijskega plinovodnega omrežja Ljubljane.

Javna razgrnitev osnutka državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod R51B TE-TOL–Fužine/Vevče in okoljskega poročila bo potekala od 1. septembra do 30. septembra 2014 na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor, Direktoratu za prostor, Langusova ulica 4, Ljubljana, v prostorih Mestne občine Ljubljana, Oddelku za urejanje prostora, Poljanska cesta 28, v prostorih Četrtne skupnosti Moste, Ob Ljubljanici 36a, Ljubljana, v prostorih Četrtne skupnosti Golovec , Litijska 38, Ljubljana, v prostorih Četrtne skupnosti Sostro, Cesta II. grupe odredov 43, Dobrunje in v prostorih Četrtne skupnosti Polje, Polje 12, Ljubljana.

Javna obravnava bo potekala 15. septembra 2014 s pričetkom ob 17.00 v prostorih Doma občanov Fužine, soba št. 23, Preglov trg 15, Ljubljana.

 

 

 

Razpisne datoteke

Rezultati razpisa