Javna seznanitev s spremenjenimi rešitvami osnutka DPN za prenosni plinovod R51B TE-TOL-Fužine/Vevče

Zaključen: 19. 5. 2015

Datum objave: 23. 4. 2015
Rok za prijavo: 19. 5. 2015

Predstavitev spremenjenih rešitev, ki so nastale na podlagi podanih pripomb in predlogov v času javne razgrnitve osnutka DPN, bo 11. maja 2015 s pričetkom ob 16. uri v prostorih Doma občanov Fužine, Preglov trg 15, Ljubljana.

Gradivo bo na vpogled od 4. do 19. maja 2015:
- na Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za prostor, graditev in stanovanja, Tržaška 19a, Ljubljana,
- v prostorih Mestne občine Ljubljana, Oddelku za urejanje prostora, Poljanska cesta 28,
- v prostorih Četrtne skupnosti Moste, Ob Ljubljanici 36a, Ljubljana,
- v prostorih Četrtne skupnosti Golovec , Litijska 38, Ljubljana,
- v prostorih Četrtne skupnosti Sostro, Cesta II. grupe odredov 43, Dobrunje, 
- v prostorih Četrtne skupnosti Polje, Polje 12, Ljubljana in
- v digitalni obliki na spletnih straneh Ministrstva za okolje in prostor (pod "aktualno/pomembne povezave/državni prostorski načrti/javne razgrnitve in seznanitve").
 

Razpisne datoteke