torek, 14. 4. 2015

Javna razgrnitev sprememb in dopolnitev OPN MOL ID z Okoljskim poročilom

Od 21. aprila do 22. maja 2015 bo javno razgrnjen dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obvezna razlaga, 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN in 17/15 – DPN; v nadaljnjem besedilu: OPN MOL ID) z Okoljskim poročilom k spremembam in dopolnitvam Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del.

Več informacij o tem - pri javnih razgrnitvah.