četrtek, 5. 6. 2014

Obvestilo MzIP o izvedbi predhodnih arheoloških raziskav

Obvestilo o izvedbi predhodnih arheoloških raziskav v okviru priprave Državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod R51B TE-TOL – Fužine/Vevče.

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je koordinator priprave DPN za prenosni plinovod R51B TE-TOL– Fužine/Vevče. V sklopu priprave DPN bodo v obdobju od junija 2014 do konca julija 2014 na območju, kjer poteka predvideni prenosni plinovod s strani državne javne službe, ki jo opravlja Center za preventivno arheologijo v okviru Zavoda za varstvo kulturne dediščine, izvedene predhodne arheološke raziskave. Podrobnejša pojasnila so v priloženem gradivu.