petek, 13. 3. 2020

Razpis za dodelitev sredstev za sofinanciranje obnove stavbnih lupin v okviru programa LMM v obdobju 2020-2023

Javni razpis za izbiro stavb za dodelitev sredstev za sofinanciranje obnove stavbnih lupin v okviru programa “Ljubljana - moje mesto” v obdobju od 2020 do vključno 2023.

Predmet javnega razpisa je izbira stavb na območju Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: MOL), za katere bo MOL dodelila sredstva za sofinanciranje celovite obnove uličnih pročelij in streh (v nadaljevanju: stavbnih lupin) v odstotkih, določenih s tem razpisom, in sicer v obdobju od 2020 do vključno 2023.

Podrobnejši podatki, dokumentacija in obrazci.