Natečaj za večstanovanjske stavbe z zunanjo ureditvijo v soseski Polje III, 2012

Zaključen: 15. 6. 2012

Datum objave: 16. 4. 2012
Rok za prijavo: 15. 6. 2012

Javni, projektni, odprti, anonimni, enostopenjski, arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za večstanovanjske stavbe z zunanjo ureditvijo Polje III, Ljubljana

Predmet razpisanega natečaja je arhitekturna rešitev za novo gradnjo. Naročnik - t.j. Javni stanovanjski sklad MOL - načrtuje z razpisanim natečajem pridobiti najbolj ustrezno prostorsko in arhitekturno rešitev za gradnjo stanovanjskega kompleksa Polje III. Območje urejanja (EUP PO-218) se nahaja na skrajnem vzhodnem delu mesta Ljubljane, v Polju, kje so bile v zadnjih desetih letih v neposredni bližini zgrajene tri manjše stanovanjske soseske: soseska RUDIS ob Zadobrovški cesti ter dve soseski JSS MOL: Polje I in Polje II. Tako so najnovejše stanovanjske urbanizacije, vključno s stavbo policijske postaje, banke, pošte in šole, postopoma zbrisale videz zaselka, vasi Polje.

Več podatkov na spletni strani ZAPS.