četrtek, 8. 3. 2018

Srečanje mladih kmetov

V sejni sobi Četrtne skupnosti Sostro na Cesti II. grupe odredov 43 bo v četrtek, 15. marca 2018, ob 15. uri potekalo srečanje mladih kmetov, na katerem bodo spregovorili o izzivih ter priložnostih slovenskega kmetijstva in podeželja.

Mladi kmetje so prihodnost slovenskega kmetijstva in s tem pomembno sooblikujejo tudi naše okolje. S svojim kmetovanjem prispevajo k prehranski oskrbi, ohranjajo krajino ter krepijo razvoj podeželja v Mestni občini Ljubljana. Udeleženci srečanja bodo skupaj oblikovali vizijo razvoja kmetijstva, pozornost pa bodo namenili tudi povezovanju, saj le to pomeni prenos znanja in izkušenj ter predstavlja konkurenčno prednost in vzvod razvoja.

Vabilo je pripeto, prijave zbirajo do torka, 13. marca, na spletni povezavi https://goo.gl/forms/eW5HjJa7JwpimIu33.