Javno zbiranje ponudb za za oddajo vrtičkov v zakup na območju ob Vojkovi c.

Zaključen: 3. 4. 2017 , odpiranje prijav: 6. 4. 2017

Datum objave: 15. 3. 2017
Rok za prijavo: 3. 4. 2017 do 3.4.2017 do 17 ure - ponudba, ki bo osebno oddana v glavno vložišče MOL
Odpiranje prijav: 6. 4. 2017 ob 9:00 uri v prostorih Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana, 5.nad. sejna soba št. 508.

Mestna občina Ljubljana razpisuje oddajo 64 vrtičkov v zakup, na lokaciji ob Vojkovi c. parc. št. 101/1 k.o. 1735 - Stožice in parc. (sever – območje A) ter št. 481/8 in 482/10 obe k.o. 1736 - Brinje I (jug – območje B).

Razpisne datoteke