Program varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2014-2020

Zaključen: 26. 5. 2014

Datum objave: 25. 4. 2014
Rok za prijavo: 26. 5. 2014

Osnutek za javno razpravo. Vabimo vas, da nam najkasneje do 26. 5. 2014 na e-naslov varstvo.okolja@ljubljana.si ali na naslov Oddelek za varstvo okolja, Zarnikova 3, 1000 ljubljana sporočite morebitne predloge ukrepov za navedene operativne cilje in tudi tako aktivno prispevate k trajnostnemu razvoju naše mestne občine.

Program varstva okolja je strateški dokument, ki izhaja iz stanja okolja, določa izvedljive cilje in ukrepe, je trajnostno naravnan in pomeni temeljno osnovo pri prostorskem, gospodarskem in družbenem razvoju občine. Pri nastajanju dokumenta je potrebno upoštevati tako državno, kot tudi na lokalni ravni sprejeto zakonodajo in strategije. V procesu nastajanja se izvede rangiranje ključnih okoljskih problemov, iz katerih se oblikuje strateške cilje, operativne cilje in konkretne ukrepe. Za uspeh programa je ključna osredotočenost na največ 4−5 področij.

Mestna občina Ljubljana je leta 2007 sprejela prvi program varstva okolja in sicer za obdobje 2007-2013. Večina zastavljenih ukrepov je bila izvedena. Lani poleti smo pristopili k izdelavi novega programa varstva okolja za obdobje 2014-2020. Ker gre za strateški dokument občine, ki določa glavno usmeritev delovanja na področju varstva okolja za prihodnjih 6 let, želimo za pripravljeno vsebino pridobiti podporo čim širše javnosti.

Vabimo vas, da nam najkasneje do 26. 5. 2014 na e-naslov varstvo.okolja@ljubljana.si  ali na naslov Oddelek za varstvo okolja, Zarnikova 3, 1000 ljubljana sporočite morebitne predloge ukrepov za navedene operativne cilje in tudi tako aktivno prispevate k trajnostnemu razvoju naše mestne občine.

 

Oddelek za varstvo okolja MU MOL

Razpisne datoteke