Razpis za javno zbiranje ponudb za oddajo enot javnih zaklonišč za vadbo glasbenih skupin

Zaključen: 9. 5. 2013

Datum objave: 18. 4. 2013
Rok za prijavo: 9. 5. 2013

Oddajajo se enote javnih zaklonišč ob Štularjevi ulici, ob Stolpniški ulici, med Vavpotičevo in Grošljevo ulico, ob Satnerjevi ulici in ob cesti Dolomitskega odreda.

Predmet javnega zbiranja ponudb je oddaja enot naslednjih javnih zaklonišč:

 • Javno zaklonišče ob Štularjevi ulici, k.o. Šentvid nad Ljubljano, parcela št. 386/1
  Enota v izmeri: 32.50m²
  Višina najemnine 4,46 EUR/m2
 • Javno zaklonišče ob Stolpniški ulici– 2 enoti, k.o. Bežigrad, parcela št. 1294/68
  2 Enoti v izmeri: 32.50m²
  Višina najemnine 4,46 EUR/m2
 • Javno zaklonišče med Vavpotičevo in Grošljevo ulico, k.o. Zg. Šiška, parcela št. 323/1
  Enota v izmeri: 32.50m²
  Višina najemnine 4,46 EUR/m2
 • Javno zaklonišče ob Satnerjevi ulici, k.o. Vič, parcela št. 1028.
  Enota v izmeri: 32.50m²
  Višina najemnine 4,46 EUR/m2
 • Javno zaklonišče ob cesti Dolomitskega odreda, k.o. Vič, parcela št. 2402.
  Enota v izmeri: 32.50m²
  Višina najemnine 4,46 EUR/m2

Obrazci

Razpisne datoteke