Objava prejemnikov sredstev na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2014 in/ali za leta od 2014 do 2016: SOCIALNO VARSTVO IN VAROVANJE ZDRAVJA - LJUBLJANA - ZDRAVO MESTO

Zaključen: 13. 12. 2013

Datum objave: 13. 12. 2013

(Uradni list RS, št. 79/13)

Okvirna višina predvidenih sredstev za sofinanciranje na podlagi javnega razpisa je bila 480.200,00 EUR (od tega za programe socialnega varstva do 375.500,00 EUR in za programe varovanje zdravja do 104.700,00 EUR).

Na javni razpis je prispelo 119 vlog (od tega 80 vlog na področje socialno varstvo in 39 vlog na področje varovanje zdravja). Od vseh prispelih vlog se je v postopek ocenjevanja uvrstilo 113 vlog (od tega 78 s področja socialno varstvo in 35 s področja varovanje zdravja).

V sofinanciranje za leto 2014 in/ali za leta od 2014 do 2016 je bilo sprejetih 50 vlog (od tega 39 vlog na področju socialno varstvo in 11 vlog na področju varovanje zdravja) v skupni višini sofinanciranja 457.400,00 EUR (od tega 371.700,00 EUR na področju socialno varstvo in 85.700,00 EUR na področju varovanje zdravja).
 

Seznam prejemnikov sredstev v priponki.