ponedeljek, 9. 6. 2014

Dobrodelni koncert za žrtve uničujočih poplav v bih, srbiji in na hrvaškem

 

Mestno redarstvo je 3.6.2014 na dobrodelnem koncertu za žrtve uničujočih poplav v BIH, Srbiji in na Hrvaškem skrbelo za varen in neoviran cestni promet, nadzor nad upoštevanjem cestno prometne signalizacije, skrbelo za javni red in mir. Obiskovalce koncerta smo informirali ter usmerjali na prireditveni prostor. Zaradi uspešnega sodelovanje med Mestnim redarstvom, Policijo in zasebno varnostno službo, do večjih zastojev in izrednih dogodkov v času koncerta ni prišlo.
 
Veseli nas, da smo s svojo prisotnostjo in aktivnostmi pripomogli k uspešni izvedbi dobrodelnega koncerta, s katerim je bilo zbranih kar nekaj sredstev tako finančnih kot materialnih za žrtve poplav v BIH, Srbiji in na Hrvaškem.
 
 
Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana