četrtek, 6. 6. 2019

Mestni redarji na Moščanskem dnevu sosedov

Sodelavci Mestnega redarstva so se v torek, 4. junija 2019 na povabilo ČS Moste udeležili tradicionalnega dogodka Moščanski dan sosedov, ki je potekal na parkirišču TE-TOL.

 

Mestni redarji so obiskovalcem predstavili pooblastila in pristojnosti mestnih redarjev, njihovo delo, službeno opremo in službeno električno vozilo Twizzy, ki je pri obiskovalcih vzbudilo tudi največ pozornosti, ter jim nudili različne informacije s področja njihovega dela.

Dogodek so izkoristili tudi za neformalno druženje s predstavniki četrtne skupnosti, društev in krajani ter obiskovalci, ki so bili s predstavitvijo zelo zadovoljni. Obiskovalcem so delili tudi informativne zgibanke in različen promocijski material s potiskom Mestnega redarstva.