torek, 13. 10. 2015

Mestno redarstvo se ob 23-letnici delovanja predstavi v mestni galeriji

1. oktobra je Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana praznovalo 23. letnico svojega delovanja. Ob robu obletnice smo pripravili razstavo, na kateri skozi sliko, tehnologijo in službeno opremo predstavljamo zgodovino našega dela.

Mestno redarstvo je bilo ustanovljeno 1.10.1992, s sedežem na Povšetovi ulici 6 in je delovalo v okviru tedanjega Mestnega sekretariata za komunalno gospodarstvo, promet in zveze. Kasneje je Mestno redarstvo do junija 2007 delovalo pod okriljem Inšpektorata Mestne občine Ljubljana. Od 1. oktobra 2007 pa smo kot prekrškovni organ samostojna organizacijska enota.

Mestno redarstvo se je v 23 letih obstoja razvilo v pomemben dejavnik pri zagotavljanju varnosti prebivalcev in obiskovalcev Mestne občine Ljubljana. Od začetnih skromnih materialnih in kadrovskih potencialov, se je Mestno redarstvo razvilo v zanesljivega partnerja na področju varnosti, tako v prometu, kot tudi na mestnih ulicah. V vseh teh letih nas je zaznamovalo veliko izkušenj in doseženi rezultati nas zavezujejo, da sledimo svoji prioritetni nalogi, to je skrbi za varnost in izboljšanje razmer, ki pa jo lahko dosežemo tudi s preventivno funkcijo.

Tako v zadnjih nekaj letih čedalje večjo pozornost posvečamo ravno preventivnemu delu, kjer skupaj z zainteresiranimi posamezniki, skupinami, vrtci, šolami, četrtnimi skupnostmi ter institucijami iščemo možne rešitve, kjer bi represivno delovanje predstavljalo kot zadnji ukrep. S to obliko delovanja, kjer imajo najpomembnejšo vlogo vodje četrtnih okolišev želimo doseči, da nas občani in obiskovalci Ljubljane vidijo kot tiste, ki jim lahko pomagamo in s tem postanemo njihov partner pri reševanju lokalnih problemov.

Mestno redarstvo tako sledi jasno začrtani poti, kjer osnovo predstavljata strokovnost in zakonitost, saj se zavedamo, da uporaba represivnih pooblastil pomeni tudi veliko odgovornost. Izhajajoč iz tega zavedanja, si bomo tudi v prihodnje prizadevali, da bo naše delo prepoznano kot prispevek in dodana vrednost h kakovosti življenja in dela v Mestni občini Ljubljana.

Ob robu obletnice pa se želimo z razstavo predstaviti širši javnosti, na kateri predstavljamo zgodovinski razvoj našega dela, tehnologije in službene opreme, ki jo pri svojem delu uporabljajo mestni redarji in drugi zaposleni na Mestnem redarstvu.

Vabimo vas na razstavo, ki si jo lahko ogledate od torka 13. oktobra do vključno nedelje 18. oktobra 2015 v Mestni galeriji v prostorih Mestne hiše na Mestnem trgu 1. Za ogled vabila na razstavo, kliknite na pripeto sliko.

Vsem želimo varno in zadovoljno bivanje v našem glavnem mestu.

Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana