četrtek, 17. 4. 2014

Nova pridobitev mestnega redarstva - električno vozilo icar0, green go

Mestni redarji od ponedeljka 14.5.2014 pri svojem delu, predvsem v ožjem mestnem središču, uporabljajo tudi električno vozilo Icar0, Green Go, ki ga odlikuje preprosta konstrukcija in majhne dimenzije.

 Vozilo je povsem električno, majhno in izredno gibljivo ter okolju prijazno, za kar skrbi Sepex-sistem regeneracije energije. Vozilo je homologirano in prilagojeno za cestni promet in vožnji dveh oseb z avtonomijo do 150 km.

Uporaba okolju prijaznih prevoznih sredstev predstavlja tudi uresničevanje strategije oziroma vizije trajnostnega razvoja Ljubljane do leta 2025, ki jo je Mestna občina Ljubljana sprejela leta 2007, s katero se je zavezala k trajnostnemu in okolju prijaznemu razvoju mesta s ciljem doseči visoko kakovost življenja meščank in meščanov na vseh področjih življenja.

Ljubljana se je z vizijo trajnostnega in okolju prijaznega razvoja vključila tudi v projekt »Zelena prestolnica Evrope« in se v boju za naziv Zelena prestolnica Evrope 2016 že drugič zaporedoma uvrstila v finale.

Mestno redarstvo se je aktivno vključilo v uresničevanje vizije trajnostnega in okolju prijaznega razvoja Ljubljane in od leta 2009 mestni redarji svoje naloge opravljajo tudi s službenimi kolesi. Izkušnje so pokazale, da mestni redarji na kolesih učinkoviteje skrbijo za red in varnost v Ljubljani, ob tem pa še prispevajo k boljši kakovosti življenja v Ljubljani. Mestni redarji na kolesih so tako tudi zgled za zmanjšanje motornega prometa v mestu in s tem izpusta izpušnih plinov, zato smo bili leta 2013 izbrani kot primer "dobre prakse" projekta Slovenija znižuje CO2 – klik tukaj .

Za testni najem električnega vozila Icar0, Green Go smo se odločili, da nadaljujemo primer »dobre prakse« v projektu Slovenija znižuje CO2 in da oblikujemo dobro prakso tudi na področju uporabe električnih vozil pri operativnem delu Mestnega redarstva, ki bo predstavljala temelj za nadaljnje opremljanje z električnimi prevoznimi sredstvi.

Z uporabo električnega vozila pri izvajanju nalog bomo nedvomno prispevali k čistejšemu okolju in zmanjševanju emisij toplogrednih plinov, kar je ena od prioritet prometne in okoljevarstvene politike ter vizije trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana.

Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana