petek, 29. 5. 2015

Poostren nadzor nad zagotavljanjem fizičnega varstva psov

Mestno redarstvo MOL izvaja poostren nadzor nad kršitvami določil Zakona o zaščiti živali.

Že v mesecu aprilu je Mestno redarstvo pričelo z izvajanjem poostrenega nadzora nad ravnanjem lastnikov oziroma skrbnikov psov glede njihove dolžnosti zagotavljanja ustreznega fizičnega varstva psov na javnih mestih - vodenje psov na povodcih, ščuvanje psov zoper druge osebe ali živali.

Pri nadzoru mestni redarji sodelujejo s Policijsko postajo vodnikov službenih psov PU Ljubljana in Inšpektoratom MOL.

Nadzor izvajamo na vseh bolje obiskanih lokacijah na območju MOL, kjer se zadržuje večje število ljudi in živali. Namen poostrenega nadzora je predvsem ozaveščanje lastnikov oziroma skrbnikov psov o njihovih dolžnostih in obveznostih ter preventivno skupno delovanje Policije, Mestnega redarstva in Inšpektorata MU MOL.

Nadzor bomo izvajali tudi v prihodnje, lastnike in skrbnike psov pa pozivamo, da s ciljem lastne varnosti in varnosti drugih oseb ali živali, ravnate v skladu z Zakonom o zaščiti živali in zagotovite ustrezno fizično varstvo svojega psa.

Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana