ponedeljek, 11. 2. 2013

Poostren nadzor uporabe in veljavnosti ustreznih dovolilnic

Mestno redarstvo bo danes pričelo s poostrenim nadzorom uporabe in veljavnosti dovolilnic, ki dovoljujejo prevoz oziroma parkiranje na območjih za pešce in rezerviranih parkirnih površinah, namenjenih stanovalcem, ki domujejo na območjih s popolno prepovedjo prometa.

Na območjih za pešce promet vozil praviloma ni dovoljen, za izjeme (stanovalci, dostava, …) pa zakonodaja predvideva pridobitev in uporabo ustreznih letnih dovolilnic, ki jih upravičenci lahko pridobijo pri občinskem organu odgovornemu za promet. Prav tako pa je za parkiranje na rezerviranih parkirnih površinah namenjenih stanovalcem (rumene cone), ki domujejo na območjih s popolno prepovedjo prometa, pri istem občinskem organu možno pridobiti ustrezno dovolilnico. Vozilo mora biti med vožnjo in pri parkiranju na omenjenih območjih označeno z ustrezno dovolilnico nameščeno na vidnem mestu v vozilu.

Mestno redarstvo ugotavlja, da veliko voznikov ne upošteva prepovedi vožnje po območjih za pešce in parkiranja na rezerviranih parkirnih površinah, zato s poostrenim nadzorom in ukrepanjem skladno z zakonskimi pooblastili in pristojnostmi želi tako voznike, kot širšo javnost opozoriti na nepravilnost takšnega ravnanja.

Mestno redarstvo Mestne uprave Mestne občine Ljubljana