sreda, 29. 8. 2012

Redarji za varnost naših otrok

Mestni redarji bodo v Ljubljani skrbeli za umirjen in urejen promet v okolici ljubljanskih šol. Prvi šolski dan ne bo izziv le za prvošolce, temveč za vse udeležence v cestnem prometu kot tudi službe, ki skrbijo za varnost v cestnem prometu.

Ljubljana, avgust/september - Mestno redarstvo se je temeljito pripravilo na prometne izzive ob prvem šolskem dnevu. Ljubljanske šole in vrtce ter četrtne skupnosti so prosili, da jim pomagajo in posredujejo podatke o prometno kritičnih točkah na njihovem območju, kot izhodišče za pripravo akcijskega načrta. Praksa dobrega odziva in sodelovanja ravnateljev in četrtnih skupnosti temelj za učinkovito pripravo in delo na področju cestno prometne varnosti na šolskih poteh. Mestni redarji bodo lahko tako septembra delo prilagodili in v sodelovanju s šolarji, njihovimi starši in učitelji poskrbeli, da bodo šolske poti čim bolj varne.

Akcija intenzivnega umirjanja prometa v okolici ljubljanskih šol in vrtcev se bo začela v zadnjih desetih dnevih avgusta in se bo nadaljevala vse do konca septembra. Mestno redarstvo se bo na ulice na kritičnih območjih podalo z obema mobilnima radarjema v sivi in rdeči Škodi Roomster. V sodelovanju s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu pa bo postavilo tudi informativne table, ki voznikom sporočajo njihovo hitrost vožnje.

Sodelovanje z vrtci, šolami, četrtnimi skupnostmi, policisti …

Ljubljansko redarstvo bo ob začetku šolskega leta še okrepilo nadzor in sodelovanje s policijo tako, da bodo mestni redarji in policisti naloge opravljali na različnih lokacijah ter tako z delom na cestah sodelovali in se dopolnjevali. Poleg tega Mestno redarstvo z nekaterimi predlogi šol, vrtcev in četrtnih skupnosti o spremembah prometnega režima v šolskih okoliših sodeluje tudi z Oddelkom za gospodarske dejavnosti in promet Mestne občine Ljubljana (MOL). Mestno redarstvo bo v tem segmentu izvajalo predvsem preventivne aktivnosti, povezane z varnostjo šolskih poti in vseh udeležencev v cestnem prometu.

Zagotoviti neovirane šolske poti

Redarji Mestnega redarstva bodo s samodejnima radarjema in opozorilnimi tablami umirjali promet ob šolskih poteh ter sankcionirali prehitre voznike. Prav tako bodo preverjali ustavljanje in kratkotrajno parkiranje pred šolami, kjer to ni dovoljeno. Sankcije pa čakajo tudi voznike, ki imajo navado parkirati na pločnikih, prehodih za pešce, parkiriščih za invalide in drugih površinah, ki niso namenjene prometu vozil. Mestno redarstvo je namreč odločeno zaščititi najranljivejše udeležence v cestnem prometu, to je pešce, še posebej pa otroke, ki drugače dojemajo promet okoli sebe in namere voznikov, zaradi česar moramo biti na cestah še posebej previdni. Za nepravilno parkirana vozila bodo skrbele redarske patrulje na motorjih, ki bodo sodelovale s specialnimi vozili za odvoz avtomobilov (pajki).

Prometna kultura

Zaradi vsega zgoraj naštetega in v izogib vsem težavam Mestno redarstvo staršem in vodstvom šol ter vrtcev, predvsem pa voznikom svetuje, da se v prvih šolskih dneh na pot po ljubljanskih cestah odpravite pravočasno in z veliko mero strpnosti ter zavedanjem, da so se na ceste vrnili razigrani najmlajši. Za njihovo varnost bodo skrbeli prostovoljci, Svet za preventivo in varnost v cestnem prometu, mestni redarji in policisti. Zato ob tem apeliramo na voznike, da upoštevajo vse cestnoprometne predpise in opozorila tistih, ki bodo skrbeli za varnost v cestnem prometu.

Tako bomo lahko vsi skupaj poskrbeli, da bodo otroci ob vrnitvi na šolske poti spoznali pravilno obliko vedenja v prometu in tako odrasli v kulturne pešce, kolesarje, motoriste in voznike.