Razveljavitev javnega natečaja

Zaključen: 14. 10. 2015

Datum objave: 14. 10. 2015
Rok za prijavo: 14. 10. 2015

za prosto uradniško delovno mesto v mestni upravi višji svetovalec v Odseku za sodne in upravne postopke v Službi za pravne zadeve (šifra DM: 110) št. 110-190/2015, ki je bil objavljen dne 28. 9. 2015 na spletni strani Mestne občine Ljubljana in Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje.

Prijavljeni kandidati bodo o razveljavitvi javnega natečaja uradniškega delovnega mesta obveščeni pisno. Prijavljeni kandidati imajo pravico pisno zahtevati vrnitev predloženih dokumentov, ki so jih predložili kot dokaz za izpolnjevanje zahtevanih pogojev za opravljanje dela.

Razpisne datoteke