Dobava pisarniškega materiala za obdobje treh let za Mestno knjižnico Ljubljana in Javni zavod Kinodvor

Zaključen: 10. 7. 2012

Datum objave: 31. 5. 2012
Rok za prijavo: 10. 7. 2012

Številka: 430-360/2012-5; Oznaka JN: 12/600019

Objava na Portaul JN: JN5813/2012.

Obrazci