Izvedba gradbeno-obrtniških del pri sanaciji vidnih fasadnih betonskih in opečnih površin ter kovinskih delov pri obnovi severne, južne in zahodne fasade stanovanjskega bloka na naslovu Rimska 12,14 in 16 v Ljubljani v okviru projekta Ljubljana – m

Zaključen: 6. 3. 2017 , odpiranje prijav: 6. 3. 2017

Datum objave: 17. 2. 2017
Rok za prijavo: 6. 3. 2017 Do 9.00 ure.
Odpiranje prijav: 6. 3. 2017 ob 13.00 uri, MOL, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana.

Objava na Portalu JN pod številko objave JN001152/2017-W01.

Vprašanja ponudnikov do 23. 2. 2017 do 12.00 ure.

Razpisne datoteke