Sukcesivna dobava čistil in čistilnih pripomočkov, sredstev za vzdrževanje higiene perila, izdelkov za osebno higieno ter papirne galanterije z upoštevanjem okoljskih vidikov za potrebe vrtca Viški gaj

Zaključen: 16. 3. 2016 , odpiranje prijav: 16. 3. 2016

Datum objave: 2. 3. 2016
Rok za prijavo: 16. 3. 2016 do 9:00 ure.
Odpiranje prijav: 16. 3. 2016 ob 12.00 uri, MOL, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana (II. nadstropje, Sejna soba).

Objava na Portalu javnih naročil:NMV1260/2016.

Vprašanja ponudnikov preko porta JN : 09.03.2016 do15.00 ure.