Sukcesivna dobava prehrambenega blaga za OŠ Danile Kumar

Zaključen: 17. 5. 2012

Datum objave: 6. 4. 2012
Rok za prijavo: 17. 5. 2012

Številka: 430-239/2012-4
Številka JN: 12/600011

Objava na Portalu JN:JN3865/2012

Obrazci