Sukcesivna dobava PVC sredstev, krp in pripomočkov za potrebe Vrtca Šentvid

Zaključen: 6. 6. 2017 , odpiranje prijav: 6. 6. 2017

Datum objave: 24. 5. 2017
Rok za prijavo: 6. 6. 2017 do 10.00 ure
Odpiranje prijav: 6. 6. 2017 ob 12.00 na naslovu Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana

Rok za vprašanja ponudnikov: 30. 5. 2017.

Objava na portalu javnih naročil: JN005321/2017-W01.

Razpisne datoteke