Sukcesivni nakup in dobava živil po sklopih za vrtec Jarše

Zaključen: 23. 1. 2012 , odpiranje prijav: 23. 1. 2012

Datum objave: 11. 1. 2012
Rok za prijavo: 23. 1. 2012
Odpiranje prijav: 23. 1. 2012

Številka: 430-13/2012-4
Številka JN: 12/600001

Kratek opis naročila ali nabave:
Predmet naročila so sukcesivni nakupi in dobave živil po sklopih za obdobje do 31. 1. 2014 (predvidoma 23 mesecev) za potrebe prehrane otrok Vrtca Jarše, Rožičeva 10, 1000 Ljubljana.

1. sklop: mleko in mlečni izdelki,
2. sklop: sadni sokovi, nektarji, sadni sirupi in ostale pijače,
3. sklop: ostalo prehrambeno blago
4. sklop: zamrznjeni program - ribe, sadje in zelenjava,
5. sklop: bio in eko živila, dietna živila:
5. A sklop: eko konzervirani izdelki,
5. B sklop: dietna živila.
 

Objava na Portalu javnih naročil: 368/2012

Obrazci

Razpisne datoteke