Ureditev avtobusnih postajališč v MOL, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki, s sofinanciranjem Kohezijskega sklada

Zaključen: 21. 8. 2018

Datum objave: 6. 8. 2018
Rok za prijavo: 21. 8. 2018 do 10:00, e-JN

Vprašanja ponudnikov do 9. 8. 2018 do 12.00.

Objava na Portalu JN pod številko objave JN005426/2018-B01.

 

Rezultati razpisa