Ureditev komunalne in prometne infrastrukture v območju Izletniške ulice v Ljubljani

Zaključen: 15. 6. 2015 , odpiranje prijav: 15. 6. 2015

Datum objave: 26. 5. 2015
Rok za prijavo: 15. 6. 2015 do 10:00 ure.
Odpiranje prijav: 15. 6. 2015 ob 12.00 uri, Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana (II. nadstropje, Sejna soba).

Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranje

Objava na Portalu javnih naročil: JN3371/2015.

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: 5. 6. 2015 do 15:00 ure.