Javni razpis MOL za sofinanciranje znanstvenih oziroma strokovnih publikacij ter znanstvenih oziroma strokovnih posvetov za leto 2018

Zaključen: 8. 1. 2018

Datum objave: 1. 12. 2017
Rok za prijavo: 8. 1. 2018

 

 

 Predmet razpisa:

1. Znanstvene oziroma strokovne publikacije v tiskani in elektronski obliki:

- znanstvene oziroma strokovne publikacije v tiskani in elektronski obliki, ki obravnavajo vprašanje okolja in življenja v Ljubljani, njen razvoj, zgodovino in osebnosti ter druge teme, ki so pomembne za promocijo Ljubljane: znanstvene monografije, knjižne objave raziskovalnih nalog in projektov, sofinanciranih s strani MOL, ter tematske številke znanstvene periodike, ki obravnavajo problematiko MOL ali prevode del, ki so zaradi obravnavanega področja lahko pomembna pri prenosu tujih izkušenj v razvoj mesta.

 2. Znanstveni oziroma strokovni posveti:

- delavnice in seminarji, ki so tematsko naravnani na vprašanja okolja in življenja v Ljubljani, njenega razvoja, zgodovine ali osebnosti, pomembnih za Ljubljano in pomembno prispevajo k njeni promociji.

 Projekti/aktivnosti morajo biti zaključeni najkasneje do 25. 10. 2018, kar pomeni, da mora MOL končno poročilo in zahtevek za izplačilo prejeti najkasneje na omenjeni datum.

 

Javni razpis je bil objavljen dne 1.12.2017 v UL RS, št. 68/2017.

Razpisne datoteke