Direktorica Mestne uprave MOL

Urška Otoničar

V.d. direktorice Mestne uprave Mestne občine Ljubljana Urša Otoničar je končala Ekonomsko fakulteto v Ljubljani in si pridobila naziv univerzitetni diplomirani ekonomist. Na Mestni občini Ljubljana je zaposlena od leta 1998, od leta 2000 do 2010 je vodila Odsek za finance in proračun, leta 2010 je prevzela vodenje Oddelka za finance in računovodstvo, ki ga je vodila do 30. septembra 2017, nato pa je bila imenovana za v.d. direktorice Mestne uprave MOL.

Vodenje Mestne uprave ji predstavlja velik karierni in osebni izziv, ki se ga veseli. Ponosna je na vse dosedanje dosežke in izvedene projekte v Mestni upravi, pri svojem delu pa bo veliko pozornosti namenjala tudi dobrim delovnim pogojem in prepoznavanju kakovostnega dela sodelavk in sodelavcev.

Urša Otoničar je članica nadzornih svetov Javnega holdinga Ljubljana in Javnega stanovanjskega sklada MOL.

V prostem času se ukvarja s športom, posebno rada teče in smuča.