Kabinet župana

Naloge Kabineta župana so:

  • Opravlja naloge za župana in podžupane.
  • Opravlja naloge s področja komuniciranja in odnosov z javnostmi.
  • Opravlja naloge protokola MOL.
  • Opravlja naloge s področja mednarodnih odnosov MOL.
  • Sprejema in obravnava pobude in pritožbe občanov MOL ter drugih fizičnih in pravnih oseb ter sprejema vloge prosilcev za azil.

Organizacijske enote v sestavi:

  • Odsek za mednarodne odnose in protokol
  • Odsek za odnose z javnostmi
  • Odsek za pobude meščanov
Več o organizacijskih enotah