Izvedbeni del

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del:

 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (priloge 1, 2 in 4 se v celoti nadomestijo z novimi)
  • Priloga 1: Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za posamezne enote urejanja prostora,
  • Priloga 2: Usmeritve za izdelavo posameznih OPPN,
  • Priloga 3: Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za postavitev objektov za oglaševanje,
  • Priloga 4: Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za enostavne in nezahtevne objekte.
 • Obrazložitev predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del,
 • Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (s prikazanimi spremembami)
  • Priloga 1: Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za posamezne enote urejanja prostora,
  • Priloga 2: Usmeritve za izdelavo posameznih OPPN,
  • Priloga 3: Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za postavitev objektov za oglaševanje,
  • Priloga 4: Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za enostavne in nezahtevne objekte.
 • Stališča do pripomb, podanih v času javne razgrnitve.

Obrazložitev predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del