Strateški del

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – strateški del:

  • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – strateški del,
  • Obrazložitev predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – strateški del,
  • Stališča do pripomb, podanih v času javne razgrnitve,
  • Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – strateški del (s prikazanimi spremembami).

Obrazložitev predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – strateški del