Publikacije MOL

 • December 2008

  zrak-december08.pdf (pdf, 476 KB)

 • Varna pot št. 4, 2008

  Letnik VIII, številka 4, december 2008

 • Zdravo staranje - izziv za Mestno občino Ljubljana

  Publikacijo "Zdravo staranje - izziv za Mestno občino Ljubljana" so uredili Tilka Klančar, mag. Tanja Skornšek Pleš in Peter Bohinc.

 • Statistični letopis Ljubljane 2008

  Statistični letopis Ljubljane je publikacija z bogato tradicijo, saj izhaja enkrat letno že od leta 1966 in obsega celovit pregled statističnih podatkov z vseh pomembnejših področij družbeno-ekonomskega dogajanja v Ljubljani, tako podatkov, ki jih zbira Statistični urad Republike Slovenije, kot tudi podatkov organov in organizacij, pooblaščenih za zbiranje podatkov.

 • November 2008

  November 2008 (pdf, 435 KB)

 • Oktober 2008

  zrak-oktober08.pdf (pdf, 480 KB)

 • Ljubljana št. 10, 11, 12, 2008

  Iz vsebine: Kraljica Elizabeta II. s soprogom vojvodom Edinburškim z obiskom počastila Ljubljano; Pogovor z županom Zoranom Jankovićem; Tržnice in Kolizej; Strategija vzgoje in izobraževanja v Ljubljani itn.

 • Strategija razvoja socialnega varstva v MOL za obdobje 2007-2011

  Predstavljena je Strategija razvoja socialnega varstva v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2007-2011, ki jo je decembra leta 2007 sprejel Mestni svet Mestne občine Ljubljana. Gre za pomemben dokument, v katerem so predstavljene naloge za uresničitev socialno varstvene politike v Ljubljani.

 • September 2008

  Zrak-September 2008 (pdf, 441 KB)

 • Zgibanka ob Dnevu brez avtomobila, 22. september 2008

  Tudi letos smo izdali zgibanko, ki tematsko sovpada z osrednjo temo Evropskega tedna mobilnosti – zadihajmo s polnimi pljuči.
  Z letošnjo zgibanko želimo opozoriti na velik vpliv zelenih površin na kakovost zraka v mestih. Zgibanka vsebuje veliko zanimivih podatkov o zelenih površinah v Ljubljani.