četrtek, 12. 3. 2020

Četrtne skupnosti – tkivo in srce mesta

Avtor: dr. Uroš Grilc

Ljudje neprestano pletemo in živimo najrazličnejše odnose – v družini, šoli, službi pa tudi na rekreaciji ali večernih kulturnih dogodkih. To nam daje energijo in dobro voljo. A pravi občutek vpetosti v družbo in lokalno življenje nam dajejo odnosi z ljudmi, ki živijo blizu nas. Sosedski odnosi znajo biti pogosto res obremenjeni in težki, vendar nam udejstvovanje v življenju lokalne četrtne skupnosti omogoča, da iz ljudi, ki le živimo drug ob drugem, spet postanemo sosedje.

Četrtna skupnost Dravlje

Četrtna skupnost Dravlje zajema ljubljanske severozahodne četrti. Od središča mesta je oddaljena 4 km proti Gorenjski. Na jugu meji na ČS Rožnik, na jugovzhodu na ČS Šiška z zahodno obvoznico, na vzhodu na ČS Posavje z industrijsko cono Stegne, na severu s ČS Šentvid, na zahodu pa na Polhov Gradec. Celotna površina zavzema 11 km2 strnjenega naselja z več kot 15.700 prebivalci. Med prvotno večino kmečkega prebivalstva so se priselili ljudje iz različnih delov Slovenije in tudi od drugod. Svet Četrtne skupnosti Dravlje sestavlja 15 članov, predsednik pa je Marko Zibelnik.
V Dravljah sta dve osnovni šoli: OŠ Dravlje ob Klopčičevi ulici ter OŠ Miška Kranjca ob Kamnogoriški ulici, več vzgojno-varstvenih zavodov in štiri cerkve.
Na območju ČS Dravlje deluje kar nekaj društev, ki med seboj združujejo in povezujejo občane. Aktivno so vključeni v programe za mladino, aktivno starost in medgeneracijsko sodelovanje, ki jim ponujajo tako športne vsebine za stare in mlade kot tudi kulturne vsebine, skupaj ustvarjajo na kreativnih delavnicah ali pa se družijo ob igranju družabnih iger. Najodmevnejše prireditve, ki jih pripravlja Četrtna skupnost Dravlje, so Rokov sejem, Prešerni spevi in Dravlje pojejo. Več dogodkov boste našli v glasilu na straneh Napovednika dogodkov v četrtnih skupnostih ter na naši spletni strani.

Četrtna skupnost Šiška

foto

Četrtna skupnost Šiška meri 7,36 km2, a je po številu prebivalcev največja ljubljanska mestna četrt, saj tu živi več kot 35.800 prebivalcev. Predsednica ČS Šiška je Darja Zajc.
ČS Šiška zajema Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, kjer so krajanom na voljo množično obiskane rekreacijske točke: priljubljeni Mostec, Skakalni center, rekreacijske površine s trim stezo, Pot spominov in tovarištva, Koseški bajer, fitnes naprave na prostem ter Park Gustava Tönniesa. Zelo obiskan je športni park Tivoli z znamenitim Jakopičevim drevoredom, kopališčem Tivoli, Cekinovim gradom, Muzejem novejše zgodovine Slovenije, Halo Tivoli, kotalkališčem in teniškimi igrišči. Ob samem robu Tivolija se nahaja tudi priljubljeni Kolopark. Šiška je prepoznavna tudi po Plečnikovi cerkvi sv. Frančiška, cerkvi sv. Jerneja, Železniškem muzeju in seveda po Pivovarni Union s pivovarskim muzejem. Za pestro kulturno dogajanje poskrbita Center urbane kulture Kino Šiška in Vodnikova domačija. Šiška se ponaša tudi z večjimi športnimi površinami, kot sta športna parka Ljubljana in Ilirija; na slednjem se odvijajo svetovna tekmovanja v speedwayu.
V Šiški je vse več novogradenj, zato je eden večjih izzivov pred Četrtno skupnostjo Šiška prometna ureditev, parkiranje in s prometom povezana zmanjšana kakovost zraka. Najpomembnejša prireditev so Dnevi Četrtne skupnosti Šiška, ki potekajo v začetku junija vsako leto. V sodelovanju z Vodnikovo domačijo in društvi so šišenski dnevi obarvani tako s športom kot s kulturo. Dobrodošel je vsak, kdor ima čas in bi se rad podružil s Šiškarji.
www.cssiska.si

Četrtna skupnost Moste

moste

Četrtna skupnost Moste je po površini najmanjša četrt v Mestni občini Ljubljana, a po številu prebivalcev je z nekaj manj kot 22.000 ljudmi na četrtem mestu. Svet ČS Moste sestavlja 8 članic in 9 članov, predsednik Sveta je Igor Bole. ČS Moste obsega Moste, Kodeljevo, Selo, Nove Fužine in Studenec; meja četrtne skupnosti na vzhodu poteka po avtocesti, na zahodu in severu po železniški progi ter na jugu po Gruberjevem prekopu oz. Ljubljanici. Poselitev je zelo raznolika: od tipičnega blokovskega naselja, preko naselja individualnih hiš do kmetij.
Največji izzivi so povezani predvsem s prometnimi zahtevami gosto naseljenega območja: ureditev varnih prehodov za pešce in kolesarje na Kajuhovi in Pokopališki ulici, vzpostavitev cone 30 v naselju Moste, ureditev zadostnega števila parkirnih mest ter prepoved prometa v Novih Fužinah. Poleg vzdrževanja zelenih površin je kot nov izziv pred ČS Moste izgradnja tako večnamenske stavbe Center Fužine kot stavbe za tržnico Moste s podzemno garažo.
Vsakoletni večji moščanski prireditvi sta zdaj postali že tradicionalni. Osrednja čistilna akcija bo letos 7. aprila ob 9. uri na tržnici Moste za naselja Moste, Kodeljevo in Selo ter ob 16. uri pred Domom starejših občanov Fužine za naselji Nove Fužine in Studenec. Moščanski dan sosedov pa bo 2. junija na Toplarniški 19 in 3. junija s predstavo CAF Kraljestvo večera v dvorani Španski borci.
Več o dogodkih in akcijah v ČS Moste si lahko preberete na spletni strani, na FB strani ČS Moste ter v napovedniških straneh glasila.

Četrtna skupnost Jarše

Četrtna skupnost Jarše z več kot 14.000 prebivalci obsega Zeleno jamo in Nove Jarše, ki je ena najbolj zelenih sosesk v Ljubljani, naselja Sneberje, Hrastje, Šmartno in Obrije ter BTC City Ljubljana, Vojašnico Edvarda Peperka in Vodarno Hrastje. Predsednik Sveta Četrtne skupnosti Jarše je Bojan Hajdinjak.
V ČS Jarše je veliko zelenih površin in otroških igrišč, največja sta Park Zelena jama in Šmartinski park. Slednji ima otroško in vodno igrišče, namenjeno vsem starostnim skupinam otrok in gibalno oviranim otrokom, pasji park, klopi, veliko dreves in sprehajalnih poti. Vse te zelene površine omogočajo visoko kakovost bivanja v ČS Jarše in blažijo učinke prometa v BTC Cityju, ki dnevno povzroča hrup in onesnažuje okolje.
Glavni izzivi ČS Jarše so ureditev prometa in parkiranja v Zeleni jami, postopna ureditev parka v Novih Jaršah med Ulico Hermana Potočnika in Clevelandsko ulico ter izgradnja zdravstvenega doma, lekarne in Centra ČS Jarše, kjer bodo prostori za delovanje četrtne skupnosti in društev, dvorana, mladinski center in dnevni center za starejše.
Vse občane in občanke ČS Jarše vabimo na prireditve, ki jih tukaj še posebej izpostavljamo: Dan ČS Jarše, ki bo 9. maja v Vojašnici Edvarda Peperka v okviru odprtih vrat vojašnice in pohoda ob žici okupirane Ljubljane; otroška prireditev Vrtca Jarše in odprto mednarodno prvenstvo v ženski gimnastiki Gimnastičnega društva Zelena jama v aprilu ter spomladanska čistilna akcija Za lepšo Ljubljano, ki jo organizira Turistično društvo Zelena jama.
ČS Jarše vsako leto spomladi in jeseni na javnih površinah izvede čistilno akcijo, grabljenje in odvoz listja. Ker je v Zeleni jami in Novih Jaršah v zadnjem času velik problem parkiranje, voznike in voznice prosimo, da ne parkirajo na pločnikih, zelenicah, intervencijskih poteh in poteh za pešce, saj s tem tako gasilcem kot ostalim interventnim in komunalnim službam onemogočajo hiter dostop.
Obiščite našo spletno stran.

Četrtna skupnost Polje

Z 22 km2 je Četrtna skupnost Polje med največjimi v Mestni občini Ljubljana in ima skoraj 21.000 prebivalcev. Leži na vzhodnem delu občine. Petnajstčlanski Svet Četrtne skupnosti Polje vodi predsednik Anton Podobnik.
Pred kratkim so v ČS Polje zaključili nekaj večjih projektov, med katerimi so najpomembnejši prenova Zaloške ceste od obvoznice do Ceste 30. avgusta oz. Kašeljske ceste z novim krožiščem, parkirišče pri zdravstvenem domu ter sodoben lesen vrtec Pedenjped v Kašlju, s prehodno krožno zgradbo, kar omogoča ustvarjalen učni proces. Konec lanskega leta je bila končana širitev pokopališča v Polju, na katero so krajani čakali dolga leta. V sklopu novega dela je poslovilni objekt, v katerem sta dve mrliški vežici. Zaključuje se tudi 1. faza izgradnje kanalizacije iz naslova aglomeracij PE 2000.
V prihodnosti je pred ČS Polje še nekaj večjih izzivov, kot so izgradnja industrijske ceste v Zalogu, nov bazenski kompleks Vevče, dokončanje izgradnje kanalizacije in dvorane za curling. Uredili bi radi tudi krajinski park Zajčja dobrava in otroško igrišče v Kašlju ter rešili prostorsko stisko Osnovne šole Polje.
V četrtni skupnosti si prizadevajo, da krajani skrbijo za skupno okolico, zato jih vsaj enkrat letno k temu spodbujajo s čistilno akcijo, ki poteka v prvem tednu v aprilu. Dan Četrtne skupnosti Polje s pestrim celodnevnim programom pa bo 6. junija v Zajčji dobravi.
www.cs-polje.si

Četrtna skupnost Bežigrad

foto

Po prebivalcih druga največja četrtna skupnost v ljubljanski mestni družini je Četrtna skupnost Bežigrad z nekaj več kot 35.000 prebivalci. Razprostira se na 7,42 km²: med Vilharjevo cesto, »kamniško« progo in severno obvoznico, zajema naselje Tomačevo ter na vzhodu (za Žalami in s Savsko cesto) meji na ČS Jarše. Predsednik 17-članskega Sveta je Stanko Furlan.
Za Bežigradom je več sosesk iz različnih obdobij – Savsko naselje, Plava laguna, BS 3, »Rapova jama«, Zupančičeva jama in Bežigrajski dvor. Starejše soseske se ponašajo z veliko zelenja, a se obenem dušijo v neustrezno urejenem mirujočem prometu, saj je bilo ob načrtovanju teh sosesk avtomobilov bistveno manj. Med blokovskimi naselji so območja vil, vrstnih in samostojnih hiš, med Žalami in Savo so večje kmetijske površine, na zahodu pa je industrijsko območje.
Izzivi, s katerimi se soočajo, so povezani s prostorsko zasnovo same četrtne skupnosti. Največ težav je povezanih z mirujočim in tranzitnim prometom – predvsem zaradi hrupa, prometne varnosti, kakovosti zraka ter prometne infrastrukture. Med drugim si želijo tudi bolje urejenih prehodov čez železnico predvsem za pešce in kolesarje.
Vse Ljubljančanke in Ljubljančane vabijo na bežigrajske dogodke: družabni dogodek v Savskem naselju, prireditve Popoldan v parku v Parku literatov ter na septembrski Dan ČS Bežigrad. Datume dogodkov objavljajo na FB Četrtne skupnosti Bežigrad.

Četrtna skupnost Posavje

Območje med severno ljubljansko obvoznico in Savo: Četrtna skupnost Posavje. Je zelo razgibana, saj zajema urbani (soseska Ruski car ali Bežigrajska soseska 7 – BS 7) in ruralni del (Stožice, Mala vas, Ježica, Savlje, Kleče). Ima nekaj več kot 10.000 prebivalcev. Od leta 2014 je predsednik Četrtne skupnosti Posavje Amir Crnojević.
V Stožicah se nahaja hipodrom, ki po dolgih letih spet gosti kasaške dirke. Območje zaznamuje tudi urejena sprehajalna pot ob Savi, na severozahodnem delu pa se je možno sončiti na prvi urejeni naravni plaži Sava. Na Ježici sta največji avtokamp v Ljubljani in kopališče – mestna plaža Laguna. Savlje in Kleče imajo še danes ohranjeno vaško jedro z obcestnim delom vasi in ohranjeno historično zazidalno strukturo. Na tem območju še vedno delujejo številne kmetije, veliko od teh pa je povezanih v projekt Pot dobrot, s katerim meščankam in meščanom omogočamo prehranjevanje po načelu z njive na mizo. Projekt vsebinsko vodi pobuda Skupaj na ploščad!, podpira pa Četrtna skupnost Posavje. Ljubljansko polje je največje vodovarstveno območje in tudi eden največjih naravnih rezervoarjev pitne podtalnice v Sloveniji. V Klečah se nahaja najstarejša vodarna v prestolnici.
V začetku 70-ih let prejšnjega stoletja je bila zgrajena velika soseska BS 7, pogovorno tudi soseska Ruski car. Z izgradnjo soseske so se vasi ljubljanskega Posavja povezale z mestom. Priseljenci so želeli ohraniti stik z zemljo, zato so v 90-ih letih vojaški odpad preuredili v območje vrtičkov. Danes je tu urejeno območje z več kot 250 vrtički. Bratovševa ploščad je med drugim znana tudi po tem, da je bila leta 1977 prizorišče snemanja slovenskega mladinskega filma Sreča na vrvici. Soseska je pomemben arhitekturni spomenik slovenske modernistične arhitekture, in da bi jo zaščitili pred samovoljnimi posegi, je od leta 2017 vpisana v register nepremične kulturne dediščine.
V Četrtni skupnosti Posavje se soočajo s številnimi izzivi, prednostno pa se posvečajo urejanju mirujočega prometa, spodbujanju etažnih lastnikov k urejanju lastniških razmerij na območju soseske BS 7, projektu obnove Bratovševe ploščadi in spodbujanju krajank in krajanov k aktivnemu in kakovostnemu preživljanju prostega časa.
Aprila vas vabijo na tradicionalno čistilno-olepševalno akcijo Za lepšo Ljubljano, v juniju pa na tržnico Pot dobrot, Kino med bloki ter Posavsko štehvanje. 7. septembra s spominsko slovesnostjo obeležujejo praznik Četrtne skupnosti Posavje in organizirajo največji dogodek v ČS – Dan sosedov. Vse ostale dni v prostorih četrtne skupnosti pod okriljem društev in javnih zavodov potekajo številne brezplačne aktivnosti, namenjene vsem generacijam. Vabljeni k obisku uradne FB strani, kjer dobite vse informacije.

Četrtna skupnost Trnovo

foto

Res je sicer, da Četrtna skupnost Trnovo sodi med manjše ljubljanske četrtne skupnosti: na 7 km2 prebiva dobrih 17.000 prebivalcev. Toda Trnovo ima vse, kar imajo veliki – zelene površine, ki nudijo možnosti aktivnega bivanja ter bogato zgodovino in kulturno dediščino. Žal znamenite trnovske solatar’ce in njihove cize s sodobnim načinom življenja in zaradi težnje po večji pozidanosti izginjajo iz mestnega življenja. Vseeno pa ostaja pečat arhitekta Jožeta Plečnika, ki je v Trnovem živel in delal. Plečnikova hiša je biser slovenske kulturne dediščine 20. stoletja in je v celoti dostopna javnosti. V neposredni bližini je trnovska cerkev (cerkev sv. Janeza Krstnika), pred njo pa še ena Plečnikova znamenitost: most čez Gradaščico, ki je eden redkih v Evropi, na katerem raste drevje. V trnovski cerkvi je več let kot župnik deloval tudi pisatelj Fran Saleški Finžgar, z usodnim srečanjem s Primicevo Julijo pa naj bi zaznamovala tudi Franceta Prešerna. Za kulturne dogodke je v Trnovem vrsto let skrbel KUD France Prešeren (sedaj CSK France Prešeren), ki je lani praznoval častitljivih 100 let, za družabno življenje in poletno posedanje pa sta pravi naslov prenovljena Eipprova ulica in Trnovska plaža ob Ljubljanici.
Predsednik Četrtne skupnosti Trnovo je Žiga Oven. V četrtni skupnosti si že vrsto let prizadevajo, da bi dokončno uredili kanalizacijo v vseh predelih Trnovega (Rakova jelša, Sibirija). Prometno najbolj obremenjeni (tudi s tovornim prometom) sta Cesta v Mestni log in Cesta dveh cesarjev, predvsem slednja pa je nujno potrebna prenove, saj nima niti pločnikov. Med prioritetami je tudi ureditev mirujočega prometa in otroških igrišč.
V prihajajočih tednih in mesecih vas vabijo v Trnovo na aprilsko čiščenje obrežja Ljubljanice v sklopu akcije Za lepšo Ljubljano, na preventivne delavnice za občane in mladino, v juniju se udeležite dneva odprtih vrat Čebelarskega društva Barje, septembra in oktobra pa vabljeni na kulturno bogate Dneve Četrtne skupnosti Trnovo.
www.facebook.com/CSTrnovo

Četrtna skupnost Črnuče

Čeprav se zdi, da so Črnuče na robu in koncu glavnega mesta, je to naselje prav tako staro kot Ljubljana. Rimljani so namreč ob Savi postavili postojanko in zgradili most na cesti, ki je povezovala Emono in Celeio. Z imenom Črnuče je ta kraj prvič omenjen leta 1327 v darilni listini, iz katere je razvidno, da je Ljubljančan Frančišek Porger ženi podaril kmetijo v Črnučah. Leta 1850 je bila ustanovljena občina Črnuče.
Na Črnučah danes živi več kot 11.000 ljudi, ki imajo veliko možnosti za rekreacijo v naravi. Lepi sprehodi ob obrežju Save, na Spodnjih Črnučah sta trim steza in pokriti športni objekt za odbojko na mivki. Za otroke je urejenih več otroških igrišč. Vrtec Črnuče s štirimi enotami skrbi za varno zavetje predšolskih otrok. Imajo tudi dve osnovni šoli, staro in novo, ki nosi ime narodnega heroja Maksa Pečarja. V času županovanja Zorana Jankovića sta bila zgrajena telovadnica in zunanji športni objekt, ki je stičišče učencev in krajanov.
Prenovljeni kulturni dom v središču Črnuč je osrednji prostor kulturnega in družabnega življenja. Za zagotavljanje požarne varnosti skrbijo tri gasilska društva: PGD Črnuče, PGD Nadgorica in PGD Podgorica – Šentjakob. Med glavnimi nalogami četrtne skupnosti je povezava kolesarske poti med Kamnikom in Ljubljano ob Štajerski cesti ter urbani razvoj kraja.
Črnučani vabijo vse ljubitelje kulturnih in športnih prireditev na že tradicionalne prireditve: dan sosedov in četrtne skupnosti, 8. mednarodni folklorni festival, koncert ljudskih pesmi, srečanje z rojaki iz Križa pri Trstu, pohod na Rašico in prireditev Naj športnik ČS Črnuče.
Datume prireditev objavljajo na spletni strani in na FB strani Četrtna skupnost Črnuče 

Četrtna skupnost Šentvid

Na severozahodnem delu Ljubljane med Šentviškim hribom, občino Medvode, reko Savo in nakupovalnim centrom Supernova v Šiški leži Četrtna skupnost Šentvid. Pokriva območje nekdanjih krajevnih skupnosti Šentvid, Gunclje - Male Vižmarje, Vižmarje - Brod in Stanežiče. V ČS Šentvid prebiva nekaj več kot 14.000 prebivalcev. Skoraj polovico površine, ki meri 16 km2, zavzema gozdnati Šentviški hrib. Petnajstčlanski Svet Četrtne skupnosti Šentvid vodi Damijan Volavšek.
Po tipu poselitve je Šentvid zelo raznolik, saj zajema dele, ki so še pretežno kmetijski, pa tudi tiste, ki so že povsem urbanega tipa. Pohvali se lahko s številnimi izobraževalnimi ustanovami. Vrtec Šentvid ima kar štiri enote, prišteti pa moramo še enoto waldorfskega vrtca Mavrica ter vrtec v Zavodu sv. Stanislava. V Šentvidu so štiri osnovne šole, dve gimnaziji pa tudi dve glasbeni šoli. Tu je našla dom tudi enota Biotehniške fakultete Ljubljana.
Tako kot v številnih drugih ljubljanskih četrtnih skupnostih tudi v Šentvidu največjo težavo predstavlja promet. Do odprtja šentviškega predora, ki še vedno ni dokončan, je skozi ČS Šentvid dnevno peljalo preko 50.000 vozil. In čeprav je teh vozil danes za polovico manj, število še vedno nekajkrat presega zmogljivost cestne infrastrukture. Nič manjši problem ni pomanjkanje osnovne infrastrukture v nekaterih razmeroma gosto poseljenih območjih, kjer še vedno ni kanalizacije, javne razsvetljave in asfalta.
V ČS Šentvid je več kot 30 društev in nevladnih organizacij. Plod sodelovanja je več kot 40 različnih dogodkov, ki se že vrsto let odvijajo v programu četrtne skupnosti. Kateri in kdaj, pa si oglejte na www.cs-sentvid.si.

Četrtna skupnost Sostro

foto

Največja četrtna skupnost v Mestni občini Ljubljana se razprostira kar na 88 km2 in se ponaša z največ zelenimi površinami. Zaradi pestre reliefne raznolikosti je redko poseljena: ima komaj 7.000 prebivalcev. Čeprav je sestavljena iz nižinskega in hribovitega dela, so prebivalci med sabo zelo povezani. Pri tem veliko vlogo odigrajo društva, ki delajo zagnano in srčno. Tako se v krajih ČS Sostro odvijajo številne večje prireditve: Konjeniški dan, Golažijada, Molniški tek, Jagodna in Kostanjeva nedelja ter Praznik jeseni, ki vsako leto privabijo veliko število krajanov.
Svet Četrtne skupnosti Sostro vodi predsednik Igor Koprivnikar. Urediti želijo novo četrtno središče med bencinskim servisom in šolo, kjer bi zgradili gasilski dom, trgovino, mesnico, zdravstveni dom, lekarno, dom za ostarele ter druge pomembne ustanove. Najbolj zaželena pridobitev pa bi bil javni vodovod na celotnem območju Četrtne skupnosti Sostro, tako da bi imeli vsi prebivalci četrtne skupnosti na voljo zadostne količine neoporečne pitne vode. Med bližnjimi večjimi projekti je tudi napeljava kanalizacije v nižinskem delu. V hribovitem delu četrtne skupnosti si želijo, da bi se vsako leto asfaltiralo vsaj nekaj makadamskih cest ter se primerno vzdrževalo tiste že obstoječe.
V ČS Sostro želijo ohraniti čim več zelenih površin. Hkrati si želijo izboljšati kakovost življenja, predvsem z izboljšanjem komunalne opremljenosti, z zagotovitvijo zazidljivih površin pa želijo privabiti mlado prebivalstvo.
Naša spletna stran.

Četrtna skupnost Vič

V Četrtni skupnosti Vič, ki se razprostira na 15 km2, živi nekaj več kot 14.000 prebivalcev. Skoraj 60 % območja zajema Ljubljansko barje. Četrtni skupnosti Vič in njenemu 15-članskemu Svetu predseduje Danilo Šarić.
Prebivalci četrtne skupnosti so ponosni na svoje kulturne spomenike in dediščino, posebej na prenovljeni del Rimskega zidu, paviljon ob Cesti dveh cesarjev, sprehajališče po delu Poti spominov in tovarištva. V središču četrti stoji župnijska cerkev svetega Antona Padovanskega, ob njej je Antonov dom. Na Viču imajo sedež različne slovenske ustanove in ministrstva. V predelu znamenite Tobačne tovarne je sedež ljubljanske upravne enote in Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Živahen vrvež v četrti omogočajo vrtci, osnovne šole, gimnazija Vič, knjižnica Prežihov Voranc in območje fakultet, kjer se šolajo bodoči matematiki, fiziki in drugi strokovnjaki zlasti naravoslovnih smeri pa tudi arheologi in etnologi. Na Viču so tudi laboratoriji svetovno znanega Instituta Jožef Stefan in Kemijskega inštituta. Prebivalci so ponosni na športne objekte in igrišča, na novi Gimnastični center in na eno najbolj priljubljenih kopališč v mestu, na prenovljeno Kolezijo. Pomemben vsakdanji utrip dajejo tudi gasilski in zdravstveni dom, lekarna, trgovski centri in sedež pošte.
Mesto Ljubljana in širša regija ne bi mogli živeti brez sodobno urejenega Ljubljanskega regijskega centra za ravnanje z odpadki. Med izzivi za vzorno ureditev viške četrtne skupnosti je načrtovana sanacija črnih odlagališč na območju Ljubljanskega barja. Četrtna skupnost za svoje prebivalce in obiskovalce vseh generacij že vrsto let organizira tudi stalne prireditve in akcije.
Ob razcvetu pomladi bodo tudi letos občane povabili na čistilno akcijo in več športnih prireditev. Manjkale ne bodo niti kulturne prireditve, posebej koncerti v sklopu druženj Viški dnevi sosedov.
Naša spletna stran

Četrtna skupnost Golovec

foto

Nekaj več kot 12.000 prebivalcev in 8 km2 na jugovzhodu Ljubljane, to je Četrtna skupnost Golovec. Na severu jo zamejuje Ljubljanica, na vzhodu obvoznica, od severozahoda proti jugovzhodu pa teče meja po vrhu Golovca. Svetu ČS predseduje Aleš Dakić.
Glavni izzivi, ob katerih v ČS Golovec zavihajo rokave, so spodbujanje delovanja mladih v lokalni skupnosti, čim hitrejši prenos visokošolskega znanja med mlade, predvsem osnovnošolce, organiziranje aktivnosti za kakovostno staranje, prostorska ureditev, ki bo občane spodbujala k zunanjim aktivnostim, ter spodbujanje večje uporabe trajnostnih oblik prevoza (kolo, javni prevoz, souporaba avtomobila).
Vse občane vabijo na majsko prireditev Dan ČS Golovec, na kateri sodelujejo društva in organizacije ter osnovne šole s tega območja; razstavo ročnih izdelkov članov Društva upokojencev Štepanjsko naselje; spomladansko čistilno akcijo Za lepšo Ljubljano ter na številne športne in kulturne prireditve in delavnice, ki jih vse leto organizirajo društva in so namenjene tako mladim kot starejšim.
ČS Golovec vsako leto spomladi in jeseni na javnih površinah izvede čiščenje okolice in parkirišč. V Štepanjskem naselju je velik problem parkiranje na intervencijskih poteh in zelenicah, zato voznike prosijo, da ne parkirajo na zelenicah in intervencijskih poteh, ker tako gasilcem in drugim interventnim in komunalnim službam onemogočajo dostop.
Naša spletna stran.

Četrtna skupnost Rudnik

Četrtna skupnost Rudnik ima nekaj več kot 14.000 prebivalcev, vodi jo predsednica Katarina Juvanc Šinkovec, sestavljajo pa jo trije različni deli tako po strukturi naselij kot prebivalcev. Na Rakovniku se mešajo bloki in stanovanjske hiše, na Rudniku se je stanovanjskim hišam v zadnjem desetletju pridružilo nakupovalno in poslovno središče, na Barju pa se kljub hitri urbanizaciji še čuti vpliv kmetovanja in ukročene narave. V ČS so vrtec, osnovna šola, dve srednji šoli, fakulteta ter več kot 20 društev in zavodov. Vse občanke in občane vabijo na številne dogodke, izpostavljajo pa čistilno akcijo, Pohod po Barju, večer poezije in tekmovanje v velikih kanujih.
Vsak del Četrtne skupnosti Rudnik ima tudi svoje naravne značilnosti. Golovec je namenjen aktivnejšim, tu poteka del romarske Jakobove poti in del Slovenske turnokolesarske transverzale. Sprehod po Ljubljanskem barju pomeni tudi spoznavanje naravnega okolja, rastlinstva in živalstva, ki ga drugje ne najdemo. Pa tudi Botanični vrt s tropskim rastlinjakom omogoča oddih od mestnega vrveža.
Glavni izzivi so ureditev protipoplavnih ukrepov na Barju s sodelovanjem strokovnjakov in lokalnih prebivalcev, ureditev cest in reševanje problematike mirujočega prometa, kolesarskih poti, ureditev pešpoti ob Galjevcu in ureditev varnih šolskih poti.
Naša spletna stran.

Četrtna skupnost Rožnik

Poleg velikega dela Rožnika Četrtna skupnost Rožnik obsega še Rožno dolino, Vič, Vrhovce, Brdo, Bokalce in Grič. V ČS Rožnik boste našli edini živalski vrt v Sloveniji, Vidmarjevo vilo, Tehnološki park, kar nekaj fakultet, študentsko naselje, dve osnovni šoli, prvi zadrževalnik proti poplavam na Glinščici, Cankarjev vrh ter viško pokopališče.
Največji izziv v četrtni skupnosti sta poplavna varnost na Gradaščici in promet. Tudi kanalizacija še ni urejena po vsem območju in sam prostor ni bil nikoli celovito urejen, saj nima osrednjega dela s kulturnim središčem, ki bi ga potrebovali. Svet Četrtne skupnosti Rožnik ima 15 članov, predseduje pa mu Aleš Jenko. Približno 17.000 prebivalcev združujejo najrazličnejša društva, kot so Prostovoljno gasilsko društvo Ljubljana Vič (že od leta 1872), Olepševalno društvo Rožna dolina (ustanovljeno leta 1905), Smučarski klub Brdo in Pevci izpod Rožnika.
Z večjimi prireditvami obeležujejo 10. maj, rojstni dan Ivana Cankarja, krajevni spominski dan 23. julija, junijske Športne igre ČS Rožnik, Hrčkov tek, balinarski turnir in čistilno akcijo. Krajane vabijo k obisku prireditev, da bi se kot skupnost lahko še bolj povezali.
www.facebook.com/cs.roznik

Četrtna skupnost Šmarna gora

foto

Obdana je s Šmarno goro, Rašico in Savo, v stiku z naravo in streljaj stran od mestnega vrveža. Četrtno skupnost Šmarna gora, skrajni severni košček Mestne občine Ljubljana, obkrožajo gozdovi, travniki in polja. S približno 5.000 prebivalci je najmanjša ljubljanska četrtna skupnost, predsednik Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora pa je Primož Burgar. Sestavlja jo šest naselij: Tacen, Šmartno, Rašica ter Zgornje, Srednje in Spodnje Gameljne. Na območju ČS je več zgradb, ki so razglašene za kulturni spomenik, med drugim tudi prenovljena podeželska vila Ruska dača v Zgornjih Gameljnah.
Glavni izzivi ČS Šmarna gora so povezani predvsem z nedokončano infrastrukturo: izgradnja kanalizacij na območju celotne četrtne skupnosti, saj vsako drugo gospodinjstvo še nima kanalizacijskega priključka. Hkrati z aglomeracijami se bo uredila tudi ostala komunalna infrastruktura (vodovod, pločniki, javna razsvetljava, plinovod itd.). Pred ČS je tudi pomemben projekt ureditve cestišča na cesti od tacenskega mostu čez Savo, skozi naselji Tacen in Šmartno do ribogojnice v Povodju ter ureditev mirujočega prometa v Tacnu, Šmartnu in na Rašici. Velika pridobitev za življenje četrtne skupnosti pa bo tudi izgradnja Centra ČS v Šmartnu, ki se obeta že več let.
Vse prebivalce četrtne skupnosti vabijo na Dan ČS Šmarna gora, ki bo letos predvidoma 8. maja.
www.smarna-gora.si

Četrtna skupnost Center

Razmeroma majhna Četrtna skupnost Center (5 km2) je zelo gosto poseljena, saj ima skoraj 26.000 prebivalcev. Četrtno skupnost vodi predsednica Mateja Špan. Pod njeno okrilje spadajo Ajdovščina, Gradišče, Ledina, Nove Poljane, Poljane, Prule, Stara Ljubljana, Tabor in Vodmat. Razteza se od Tivolija do Golovca in od železniške postaje do Špice med Grubarjevim kanalom in Ljubljanico.
Najpomembnejšo veduto mesta tvori staro mestno jedro z Ljubljanskim gradom, se pa v osrednji četrtni skupnosti nahaja tudi sedež univerze z nekaterimi fakultetami, Univerzitetni klinični center, večina kulturnih ustanov in muzejev, Narodna in univerzitetna knjižnica ter vse najpomembnejše državne (parlament, vlada, predsednik države, ministrstva, sodišča), mestne in finančne ustanove.
Četrtna skupnost Center se kljub strnjeni pozidavi in pomembnim prometnim vozliščem (avtobusna in železniška postaja) ponaša s številnimi zelenimi površinami – za vsakim ovinkom lahko preseneti urejeno otroško igrišče ali cvetoči park.
Še posebej ponosni so na obnovljeno staro mestno jedro, urejene trge in nabrežje Ljubljanice ter na novo tlakovane ceste, na katerih je omejen dostop motornih vozil in je zato toliko več javnih površin namenjenih pešcem in kolesarjem. V prihodnje so si za glavne izzive zadali ureditev problematike spontanih uličnih nastopov, težav mirujočega in kolesarskega prometa, zmanjšanje hrupa v središču mesta, zmanjšanje števila golobov in obravnavo problematike Airbnb.
Četrtna skupnost vabi vse občane na spomladansko čistilno akcijo v aprilu 2020, na majski Dan soseda in Poljane pojejo. Vsako prvo soboto v mesecu pa se jim lahko pridružite na Čustvarjalnicah.
Naša spletna stran.

Preberite tudi: