sreda, 28. 3. 2018

Ko mladi prirejajo za mlade: od filmskega festivala do umetniškega izražanja

Mladi na sceni

Zapisala: Patricija Fašalek

Ljubljanski dijaki s svojo voljo, samoiniciativo in željo po večji angažiranosti bistveno prispevajo h kulturnemu dogajanju mesta. S prirejanjem kulturnih dogodkov, namenjenim sovrstnikom, ustvarjajo festivale, filmske in bralne klube, nudijo platforme za pisanje in spodbujajo kritičen pogled na svet preko umetnosti, v pomoč pa jim je ljubljanska infrastruktura, kjer dobijo podlago, prostore in možnost za ustvarjanje.

Nekaj tovrstnih mladih skupin, ki prirejajo kulturne dogodke ali odpirajo prostor za ustvarjanje, je odgovorilo na vprašanje, zakaj radi sodelujejo pri projektih in se s tem trudijo za vzdrževanje kulturnega prostora za mlade.

Kinotrip – filmski program, ki ga pripravljajo mladi za mlade

Pod okriljem ljubljanskega mestnega kina Kinodvor bo med 28. in 31. marcem potekal že 3. mednarodni filmski festival Kinotrip. Tudi letos so filmski program skrbno izbrali mladi filmski ljubitelji, člani Kinotripovega filmskega kluba. Njihova članica, Ajda Rudolf, nam je zaupala: »Mladim prinašamo pester nabor filmov ter približevanje in spoznavanje vseh filmskih vsebin.«

Skupina šestnajstih mladih se že od novembra redno druži na tedenskih srečanjih, na katerih pripravljajo program, izmenjujejo mnenja o filmih, podajajo komentarje in stališča ter se ob tem tudi zabavajo. »Ker nas je kar veliko, so mnenja velikokrat zelo različna, vsak ima drugačen pogled na določene dele filma, kar se mi zdi zelo zanimivo, saj na tak način najlažje ugotovim, kako filmi vplivajo na človekovo razmišljanje. Zelo se zabavamo, ljudje na Kinotripu so super!« je razložil Graal Lucignano, član kluba Kinotrip.

Itn. – Mladinski festival angažiranega pisanja, ki izhaja iz prepričanja, da je za spremembe v svetu potrebna angažiranost

Od 12. do 15. aprila bo v Vodnikovi domačiji potekal Mladinski festival angažiranega pisanja, ki ga organizirajo mladi z namenom odpiranja prostora za razprave, izražanja mnenj in druženja ob literaturi.

»Ko nas je Vodnikova domačija povabila k sodelovanju pri ustvarjanju festivala Itn., smo bili vsi res veseli, saj to za nas predstavlja res dobro priložnost. Ne samo, da se preko sodelovanja z njimi naučimo ogromno o organiziranju festivalov, dogodkov in promociji, ampak prispevamo tudi svoje znanje iz perspektive dijakov, saj je navsezadnje to festival za mlade,« je pojasnila Ema Paš, članica skupine Itn. Letošnji festival bo ponudil predavanja, pogovore z avtorji, debatne dogodke, pesniško branje, večer z avtoricami kratkih zgodb, razstavo stripov, dijaško literarno-plesno predstavo, koncert in še mnogo več. »Poleg tega, da se iz te izkušnje vsi skupaj učimo, je seveda to stvar, ki jo počnemo z veseljem, zato nam ne predstavlja nikakršne ovire, temveč samo zelo zabaven izziv in preizkušnjo,« je še dodala.

Zakaj bi po mnenju Eme Paš mladi morali ustvarjati:
»Mislim, da je to, da mladi ustvarjajo, ena najpomembnejših stvari ne samo na področju literature in kulture, ampak tudi na vseh ostalih področjih, ki jih zanimajo. Naj je to pisanje, aktivizem ali pa nekaj popolnoma drugačnega, nujno je, da se ljudje izražamo. Mi smo tisti, ki bomo čez nekaj let krojili usodo sveta, zato je pomembno, da se vsak dan izobražujemo, nadgrajujemo svoje znanje ter se naučimo samostojnosti. To je edini način razširjanja lastnih horizontov, ki pa z aktivnim udejstvovanjem v kulturnem prostoru samo rastejo iz dneva v dan.«

Fejstbukerji – bralni klub za mlade, ki ga pripravljajo in vodijo bralci sami

Skupino sestavljajo srednješolci Dora Adamič, Gašper, Brina Vuković, Živa Jamnik, študentka Zala Zgaga in osnovnošolka Maša Zorc. Vsak zadnji ponedeljek v mesecu pod okriljem založbe Mladinska knjiga pripravijo debatni dogodek v Trubarjevi hiši literature, na katerem izmenjajo svoja mnenja o izbranih knjigah, v pogovor pa vključijo tudi občinstvo.

»Pri skupini mi je všeč delo, ki ga opravljamo, ter dejstvo, da se dobro razumemo. Zdi se mi, da mi sodelovanje razširi način razmišljanja in mi omogoči, da lahko različne teme pogledam iz več različnih zornih kotov, predvsem pa daje meni in drugim prostor, kjer se lahko o knjigah pogovarjamo in delimo svoja mnenja. Da se mi, ker me branje veseli!« je svoje veselje do sodelovanja v skupini objasnila Živa Jamnik.

Društvo Novi dijak – skupina gimnazijcev, ki povezuje dijake različnih slovenskih gimnazij v družbenokritičnosti in kreativnosti

Pišejo o stvareh, o katerih menijo, da se premalo piše, kritično razmišljajo ter brez zadržkov spregovorijo o vsem, kar se jih dotika in kar jih moti, prirejajo pa tudi kulturne dogodke.

»Novi dijak sestoji iz dijaškega kolektiva, ki šteje približno 30 članov,« sta nam pojasnili urednici Novega dijaka, Tina Tomšič in Kristina Krajnc. »Ravno zato je delovanje znotraj društva tako prijetno, saj razvijamo lastne ideje skupaj z vrstniki pod lastnimi pogoji. Participacija združuje zabavo in dragocene delovne izkušnje, saj je učinkovita komunikacija potrebna tako znotraj društva kot tudi z javnimi ustanovami in različnimi strokovnjaki oz. kulturniki, kadar gre za dogovarjanje o skupnih projektih.«

Dogodki, ki bi se jih morali po mnenju urednic udeležiti vsi mladi:
»Mladi bi se morali udeleževati dogodkov, ki bogatijo njihovo znanje izven meja šolskega kurikuluma. S prisotnostjo na različnih družbeno usmerjenih predavanjih, projekcijah nekomercialnih filmov, ki so širši publiki nevidni, okroglih mizah, ki sprožijo notranji razmislek o vrednotah naše družbe, lahko spoznaš svet okoli sebe in lažje ugotoviš, kam sodiš sam. Dogodki za mlade bi morali nuditi širši pogled na svet in obenem ne podcenjevati njihovega mnenja ter želje po širšem znanju. Izrazit program za mladino imajo Kinodvor, festival Liffe, Kino Šiška, festival Itn., časopis Dnevnik s projektom Obrazi prihodnosti in še mnogi drugi.«

Graal Lucignano iz Kinotripa priporoča: 5 filmov, ki bi jih morali pogledati vsi mladi
1. Ameriška zgodovina X
(American History X, 1998): Ker se mi zdi, da zelo dobro pokaže, katere lastnosti je bolje ceniti pri ljudeh.
2. Charlie Chaplin – kateri koli film: Ker je neverjetno, kako zelo veliko lahko pokažemo brez besed, njegov film Veliki diktator (1940) pa ima po mojem mnenju res lepo sporočilo.
3. Pokliči me po svojem imenu (Call me by your name, 2017): Ker se mi zdi, da res na lep in preprost način pokaže, kako sprejeti bolečino in jo preboleti, ne glede na to, kakšna je.
4. Življenje je lepo (La vita è bella, 1997): Ker pokaže, kako sprejeti vse situacije v življenju in jih polepšati.
5. Bilo je nekoč v Ameriki (Once upon a time in America, 1984): Ker mislim, da je ogled obvezen za vse, ki so malo bolj filmoljubi. 

Živa Jamnik iz bralnega kluba Fejstbukerji priporoča: 5 knjig, ki bi jih morali prebrati vsi mladi
1. Walter Moers: Mesto sanjajočih knjig (2010)
2. R. J. Palcio: Čudo (2015)
3. Alexie Sherman: Absolutno resnični dnevnik Indijanca s polovičnim delovnim časom (2017)
4. Els Berten: Vsi si želimo nebes (2016)
5. Boris A. Novak: Komadi (2004)