četrtek, 14. 12. 2017

Slavnostna seja 2017: nagradi glavnega mesta Ljubljana

Ivica Žnidaršič

Ivica Žnidaršič je končala pedagoško akademijo v Ljubljani in ob delu študij pedagogike in andragogike na univerzi na Reki s profesorskim izpitom leta 1975. V otroštvu je okusila grozote izgnanstva, saj je nemški okupator družino izgnal v nacistična nemška taborišča. V letih 1956–1959 je začela poučevati na osnovni šoli v Leskovcu pri Krškem, nato pa se je posvetila delu v Rdečem križu Slovenije, kjer je 32 let opravljala najvišje funkcije na področju humanitarnih dejavnosti. Bila je urednica založbe in odgovorna urednica glasil, generalna sekretarka in dva mandata tudi predsednica Rdečega križa Slovenije. V veliki meri je njena zasluga, da smo dobili celovit prevod Ženevskih konvencij o zaščiti žrtev vojn v slovenskem jeziku. Dosegla je, da sta ZR Nemčija in Republika Avstrija plačali odškodnino za prisilno delo slovenskim izgnancem. V letu 2009 je organizirala prvi evropski kongres izgnancev in beguncev – žrtev fašizma in nacizma v letih 1920–1945. Od leta 2010 dalje je predsednica mednarodnega odbora izgnancev in beguncev – žrtev fašizma in nacizma v letih 1920–1945. Za svoja humanitarna in plemenita dela je Ivica Žnidaršič prejela številna priznanja. Med drugim ji je leta 2002 predsednik Republike Slovenije podelil častni znak svobode Republike Slovenije.

 

170509 slavnostna seja Mestnega sveta Mestne obcine Ljubljana bkovac 084

 

170509 slavnostna seja Mestnega sveta Mestne obcine Ljubljana bkovac 083

Ivana Šebenik

Ivana Šebenik je bila dolgoletna predsednica dveh humanitarnih organizacij in je v okviru prostovoljnega dela pomagala pomoči potrebnim občankam in občanom v Četrtni skupnosti Vič. Od leta 1988 do 2015 je bila predsednica Krajevnega odbora Rdečega križa Kozarje, v Karitasu pa je aktivna od leta 1992. Krajevni odbor Rdečega križa Kozarje je pomagal otrokom, družinam in ostarelim, ki so zaradi vojne na Balkanu iskali zatočišče v naši državi. Delili so jim mednarodno pomoč – hrano, obleke in pripomočke za osebno nego. Vsako leto obiskujejo starejše in bolne občane in občanke na njihovih domovih in v domovih za ostarele. Prirejajo srečelov in srečanje združijo z občnim zborom. V prostorih Karitasa tedensko delijo pakete s hrano ljudem v stiski in jim finančno pomagajo pri plačilu položnic. Organizirali so tudi brezplačne inštrukcije za učence osnovnih in srednjih šol. Ivana Šebenik je še vedno aktivna v obeh organizacijah in je s svojo vedrino in delavnostjo zgled, spodbuda in dobra prijateljica vsem sodelavkam in sodelavcem.