četrtek, 27. 9. 2018

Netopirji – skrivnostni Ljubljančani

Poletni večer. Sonce je ugasnilo in nad Ljubljano se spušča mrak. Mestno središče poleti zares zaživi šele zvečer, ko prijeten hlad na bregove Ljubljanice privabi številne domačine in turiste. Ti povečini niti slutijo ne, da v temi nad njihovimi glavami svoje nočne vragolije zganja čisto posebna skupina živih bitij.
Avtorica: Nika Krivec

Naši sostanovalci

Ta bitja so netopirji, velikokrat prezrti, a zato nič manj pogosti prebivalci Ljubljane. Od tridesetih vrst, ki živijo v Sloveniji, jih je bilo na območju Mestne občine Ljubljana do sedaj potrjenih dvajset. Mnoge to dejstvo preseneti, saj še vedno velja prepričanje, da netopirji bivajo samo v jamah in gozdovih. S širjenjem človeka v njihovo življenjsko okolje pa so se ti začeli zatekati tudi v umetne strukture, podobne naravnim zatočiščem. Deli fasad starih blokov, prostori za opaži hiš, podstrešja, drevesna dupla in špranje za odstopljenim lubjem so zgolj nekatera mesta, ki netopirjem čez dan lahko nudijo zavetje v urbanem okolju. Ponoči pa jim mesto s svojimi parki, vrtovi, bajerji in vodotoki nudi tudi obilico hrane.

Kljub razširjenosti so netopirji zaradi nočnega načina življenja ljudem povečini slabo znani in prav lahko se zgodi, da dolga leta sploh ne opazijo, da si delijo dom s skupino netopirjev. Z njimi pridejo v stik šele ob prenovah, ko je pogosto zaradi napačnega ukrepanja zatočišče za vedno uničeno. Nemalokrat ljudi motijo tudi iztrebki, ki se nabirajo pod zatočiščem. Konflikti z ljudmi so poleg sečnje starih dreves in svetlobnega onesnaževanja ključen dejavnik ogrožanja netopirjev v mestih. Zato je pomembno, da se Ljubljančani zavedamo, da lahko netopirji bivajo v naši bližini in da poznamo njihov način življenja.

Žužkojeda skupina živali

Nič nenavadnega ni zmotno prepričanje, da so netopirji nadležni krvosesi, ki se zapletajo v lase in prenašajo bolezni. Pa ste vedeli, da se vse naše vrste prehranjujejo z žuželkami in da igrajo pomembno vlogo pri uravnavanju njihove številčnosti? Da imajo odlično razvit sluh in izredno sposobnost orientacije in lova v temi s pomočjo odmevov? Da so edini sesalci, ki aktivno letijo?

Ta in mnoga druga zanimiva dejstva člani Slovenskega društva za proučevanje in varstvo netopirjev izpostavljamo v projektu Netopirji – skrivnostni Ljubljančani 3, ki ga v letošnjem letu sofinancira Mestna občina Ljubljana. Skozi raznolike aktivnosti želimo meščanom približati te ogrožene in zavarovane živali in jih poučiti, kako ravnati ob srečanju z njimi. To dosegamo z izobraževalnimi predavanji, fotografskimi razstavami in večernimi sprehodi, namenjenimi opazovanju netopirjev in poslušanju njihovih (nam sicer neslišnih) klicev z ultrazvočnimi detektorji.

Raziskovanje in varstvo netopirjev v Ljubljani

Da bi izboljšali poznavanje razširjenosti netopirjev v MOL, del projekta namenjamo tudi raziskovanju. Pregledujemo znana zatočišča in iščemo nova, popisujemo netopirje z metodo lova v mreže ter spremljamo in snemamo večerno aktivnost s pomočjo detektorjev. Čas posvečamo tudi pregledovanju netopirnic (umetnih zatočišč za netopirje), ki smo jih namestili na drevesa v Tivoliju in ob Koseškem bajerju ter na nekaj stavb. Tako smo želeli omiliti negativne človeške vplive na izginjanje zatočišč. Na preglede drevesnih netopirnic vedno povabimo tudi prostovoljce, ki tako spoznajo terensko delo.

Konec septembra nas čaka akcija odstranjevanja netopirskega gvana na podstrešju cerkve sv. Andreja v Srednjih Gameljnah, kjer se poleti nahaja porodniška skupina samic malega podkovnjaka (Rhinolophus hipposideros), ki tam vzgajajo svoje mladiče. Gre za eno redkih porodniških skupin te vrste, zabeleženih v Ljubljani. Prostovoljska akcija bo pripomogla k izboljšanju stanja zatočišča, pa tudi k njegovi dolgoročni ohranitvi, saj bomo pod visišče netopirjev namestili ponjavo, ki bo v prihodnje olajšala čiščenje.

Ves čas projekta deluje tudi telefonska linija, namenjena ljudem, ki pridejo v stik z netopirji. Netopirofon omogoča neposredno ozaveščanje posameznikov, ki najdejo onemoglega netopirja ali skupino netopirjev v svoji bližini, služi pa tudi kot dragocen vir podatkov o netopirjih v Ljubljani.

K ohranjanju netopirjev lahko prispevate tudi sami

Če najdete onemoglega netopirja ali skupino netopirjev v bližini, nas kontaktirajte na 068 650 090 (Netopirofon) ali na elektronski naslov netopirji.lj@gmail.com. Sporočite nam, če ste v okolici svojega doma namestili ali opazili netopirnico in s tem prispevajte podatke o ljubljanskih netopirjih. Netopirjem lahko izdelate netopirnico in jih tako povabite v svojo bližino. Navodila za izdelavo in namestitev najdete na spletni strani www.sdpvn-drustvo.si. Vabljeni tudi, da se nam pridružite na projektnih aktivnostih. Dogajanje lahko spremljate na FB strani Netopirji – skrivnostni Ljubljančani.

Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev združuje biologe in ostale ljubitelje netopirjev, ki se trudimo prispevati k njihovi ohranitvi. Več o društvu in naših aktivnostih si lahko preberete na http://www.sdpvn-drustvo.si/ ali spremljate naše objave na https://www.facebook.com/sdpvn/.

 

Priletite na dogodke o netopirjih!

do 26. 10. – Knjižnica dr. France Škerl

Izobraževalna razstava, predavanje in večerni sprehod

Z razstavo želimo predstaviti netopirje, razbiti predsodke o njih ter poudariti njihovo ogroženost in pomen v okolju. Izvedeli boste tudi, kje vse se netopirji skrivajo v mestu in kako ravnati, če se z njimi pobližje srečate.

29. 9. – Cerkev sv. Andreja v Srednjih Gameljnah in KD Srednje Gameljne, ob 14. uri pred cerkvijo

Čistilna akcija, predavanje in večerni sprehod

Pridružite se nam na akciji odstranjevanja netopirskega gvana na podstrešju cerkve v Srednjih Gameljnah in prispevajte k ohranitvi zatočišča porodniške kolonije malega podkovnjaka. Za opremo in malico bo poskrbljeno. Za več informacij se obrnite na krivec.nika@gmail.com.

Po akciji vabljeni še v KD Srednje Gameljne, kjer bo ob 17. uri predavanje o netopirjih, ki mu bo sledil večerni sprehod z opazovanjem in poslušanjem netopirjev.