torek, 3. 7. 2018

Nov najsodobnejši vrtec v Kašlju z oddelkom za otroke z avtizmom

9. maja, na praznik mesta Ljubljane, so v Zgornjem Kašlju odprli novo enoto Vrtca Pedenjped – Pedenjcarstvo. Zbrane goste sta nagovorila ravnateljica vrtca Marjana Zupanič in župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković. Kratek kulturni program pa so pripravili vrtčevski otroci in vzgojitelji.
Avtorica: Tanja Pihlar

V novi enoti vrtca je osem oddelkov za otroke v starosti ena do šest let: sedem rednih in en specializirani oddelek za otroke z avtizmom. Z novo pridobitvijo enote vrtca Pedenjped skupaj sprejmejo 800 otrok.

Odprto in povezovalno okolje

Vrtec, ki so ga začeli graditi lani avgusta, je iz lesa ter energetsko varčen; po arhitekturni zasnovi sodi med najsodobnejše. Zasnovan je v krožni obliki in ima velik atrij, zasajen z drevesi, v katerem se otroci lahko igrajo, se učijo in družijo. Posamezni prostori so pahljačasto razporejeni okoli njega – poleg svetlih in prostornih igralnic, opremljenih z lesenim pohištvom in lesenimi igračami, so v zgradbi tudi večnamenski prostor, opremljen kot telovadnica, upravni in servisni prostori ter zaklonišče. Arhitekti Maja Ivanič, Anja Planišček, Andraž Intihar ter krajinska arhitektka Urša Habič, ki so zasnovali vrtec in njegovo okolico, so zapisali: »Ena od pomembnih značilnosti krožne zasnove je transparentnost dogajanja v vrtcu. Zasnovan je kot odprto in povezovalno okolje: vsi prostori, vključno s servisnimi, so enakovredni, vidni in dostopni otrokom, staršem in zaposlenim v vrtcu. Vse dejavnosti so del vzgojnega procesa in otroke spodbujajo k celovitemu razumevanju življenja.« Okoli vrtca je urejeno tudi prostorno igrišče s tipskimi igrali.

foto miha fras

Oddelek za otroke z avtizmom

Posebnost vrtca je tudi, da kot prvi v javni mreži vrtcev ponuja specializirani program za otroke z avtizmom. V Sloveniji živi okoli 20 000 oseb z avtizmom, ki je zelo raznolika razvojna motnja in traja vse življenje. Za otroke bodo skrbeli specialna pedagoginja, pedagoginja in pomočnik vzgojitelja. Pedagoginja Saša Markelj je povedala, da bo v oddelek vključenih največ šest otrok različnih starosti z avtizmom, ki imajo normalne intelektualne sposobnosti in težave na področju komunikacije, vedenja, socialnih veščin ipd.

»Z otroki z avtizmom bomo delali po individualiziranem programu. Cilj programa je, da jih opremimo z veščinami na področjih, kjer imajo težave – na področju komunikacije, socialne interakcije ipd. Enkrat ali večkrat na teden se bodo tudi vključevali v igro z otroki v rednih oddelkih. Cilj je tudi doseči, da se bodo vključevali v redne oddelke predšolske vzgoje oziroma jim pomagati, da se bodo pozneje lažje vključevali v osnovnošolsko izobraževanje.« Prednost specializiranega oddelka je tudi v tem, da bosta otroke spremljala dva specialna pedagoga prek celotne dnevne rutine, in ne le eno do dve uri tedensko, kot je to v rednih oddelkih.