ponedeljek, 28. 9. 2020

Nova Knjižnica Polje

»Vsaka beseda je svet zase. Gibanje med temi svetovi.«
Marjetica Škrlec, Mestna knjižnica Ljubljana

Odtis Kosovelovega rokopisa v naslovu prispevka je tudi na steklenih vhodnih vratih nove Knjižnice Polje. Skozi steklo že vidimo knjige, sestavljene iz besed, ki predstavljajo na tisoče svetov. Ko se vrata knjižnice odprejo, vstopimo mednje in se takoj počutimo sprejeti. Tu si lahko vsak izbere svoj svet, prav takega, kot ga tisti hip potrebuje.
Želja po novi Knjižnici Polje je tlela že dolgo. V Mestni knjižnici Ljubljana smo po združitvi v eno ustanovo prvi idejni načrt pripravili že leta 2011 in ga nato leta 2016 posodobili s sloganom: »Naredimo skupaj!« Knjižnico smo želeli oblikovati tako, da bi postala tudi prostor druženja in središče lokalnega okolja, v katerem je vsak dobrodošel.

Iz dotrajane kleti korak v sodobno knjižnico

Teja Zorko, direktorica Mestne knjižnice Ljubljana, ponosno pokaže na nov dosežek tega mestnega zavoda: »Iz dotrajanega kletnega prostora stare osnovne šole v Polju smo naredili velik korak v sodobno, kreativnosti in druženju namenjeno knjižnico, ki bo lahko uporabnikom ponudila več kot izposojo knjig, ki bo podpirala in povečevala željo po branju, znanju, ustvarjanju in druženju.«
Iz knjižnice je dostop v atrij ter možnost souporabe dvorane v isti stavbi. Naši najmlajši obiskovalci so dobili pravljično sobo, mladostniki svoj del z udobnim pohištvom, uporabnikom so na voljo e- točka, možnost uporabe lastnih osebnih računalnikov z brezžičnim dostopom ter časopisna in študijska čitalnica. Sredi knjižnice je pitnik s tekočo vodo. V sanitarijah so tudi prostori za gibalno ovirane, za starše z dojenčki pa previjalni kotiček. Del knjižnice je namenjen razstavnemu prostoru za izdelke, ki so plod ustvarjalnosti naših obiskovalcev.

Kreativnica – »naredimo skupaj!«

Prostor za ustvarjalno preživljanje prostega časa je prvi v Mestni knjižnici Ljubljana in je narejen po zgledu knjižnic po svetu. Namenjen je uporabnikom vseh generacij prebivalcev in medgeneracijskemu prenosu znanj. Začrtali smo tudi že prve vodene aktivnosti v novem prostoru, in sicer uporabo 3D tiskalnika, delavnice računalniških znanj, robotike, ročnih spretnosti ter šivanja. Tudi Katja K. Ošljak iz Zavoda Vsak, ki je vodila počitniško šolo programiranja, ni mogla skriti navdušenja nad novimi prostori: »Mladi in njihovi mentorji smo z veseljem sedali za računalnike v tako prijetnem okolju.«
Vsem našim obiskovalcem želimo, da bi jim svetovi, ki jih nudijo neštete besede v naših knjigah, vedno dajali tisto, kar potrebujejo. Da bi se radi in še vrsto let gibali med temi svetovi. Dobrodošli v novi Knjižnici Polje!

Knjižnica Polje v številkah

  • Knjižnica v Polju obstaja že 74 let in bila je naša 1. knjižnica s prostim pristopom uporabnikov do gradiva, uvedenim že leta 1956.
  • Po 46 letih poslovanja na prejšnji lokaciji se zdaj veselimo sodobnih prostorov na naslovu Polje 383.
  • Uporabnike pričakuje 50.378 enot gradiva, od tega 46.336 knjig, 3421 neknjižnega gradiva ter 621 enot serijskih publikacij.
  • Prostor knjižnice meri 685 m2 .