torek, 19. 5. 2020

Ob oknu na spomladanskem soncu

V Domu za starejše občane Ljubljana Vič - Rudnik so od 6. marca obiski popolnoma prepovedani. O trenutnih razmerah v domu, varnosti in počutju stanovalcev smo se pogovarjali z direktorico Melito Zorec.
Avtorica: dr. Tanja Pihlar

Kakšne so trenutne razmere v domu?

Od 17. marca imamo v domu žal potrjeno okužbo pri stanovalcih in zaposlenih, na današnji dan je še vedno potrjena pri dvanajstih stanovalcih in eni zaposleni. V skladu s strokovnimi smernicami ministrstva za zdravje smo zato uredili izolacijo za stanovalce, ki imajo potrjeno okužbo s covidom-19. Pri večini stanovalcev se bolezen izraža v milejši obliki (povišana telesna temperatura). Do sedaj sta bila dva stanovalca zaradi dodatne zdravstvene oskrbe napotena v bolnišnico. Zdravljenje bolnikov sicer izvajata domski zdravnici v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki iz Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Zaposlena, pri kateri je še vedno potrjena okužba, je doma v samoizolaciji in dobro okreva.

Kako je poskrbljeno za varnost stanovalcev in zaposlenih?

V domu zelo skrbno upoštevamo vsa navodila in strokovne smernice ter ukrepe pristojnih ministrstev, ministrstva za zdravje, Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Zaposlenim ob prihodu na delo in odhodu z dela merimo telesno temperaturo, skrbimo za higieno rok in razkuževanje. Trudimo se obdržati stalne delovne time po posameznih bivalnih enotah, zaposlene pa periodično poučujemo o uporabi osebne varovalne opreme. Vsi zaposleni, ki prihajajo v stik s stanovalci, uporabljajo ustrezno zaščitno opremo in zaščitne maske. V medsebojnih stikih – kolikor je le mogoče – vzdržujemo osebno razdaljo, v primeru znakov z okužbo s covidom-19 pa zaposlene nemudoma napotimo na odvzem brisa in v samoizolacijo. V prostorih za izolacijo delovni proces izvajajo isti zaposleni, ločeni od ostalih zaposlenih. Tu ob stalni uporabi zaščitne opreme, samoizolaciji stanovalcev in strogih ukrepih čiščenja in razkuževanja skrbimo, da so stanovalci deležni varne, dostojne oskrbe in nege, da prejmejo poslastice, ki jih imajo radi, ter da so vsak dan ob oknu na prijetnem spomladanskem soncu in svežem zraku.

Kako poskrbite za posebej ranljive skupine, kot so kronični bolniki, osebe z demenco ipd.?

Skrb za stanovalce je najpomembnejša naloga vseh zaposlenih v našem domu. Zaposleni skrbno in profesionalno izvajamo vso potrebno oskrbo in zdravstveno nego. Čeprav so stanovalci v samoizolaciji, jih ob lepem vremenu na svež zrak, skuhamo kavo, priskrbimo priboljške in jim dvakrat tedensko omogočimo nakup svežih jabolk. Skrbimo tudi za videoklice z njihovimi bližnjimi ali pa jim na željo svojcev kaj zapojemo. Stanovalcem prinesemo tudi izdelke, ki bi jih sicer svojci stanovalcem kupovali v kavarnici. Redno jim zagotavljamo raznovrstno in zdravstvenemu stanju primerno prehrano in napitke, zdravnica pa je vsem predpisala dovoljene odmerke vitamina D. Vseskozi budno spremljamo zdravstveno stanje vseh stanovalcev in ob morebitnih znakih okužbe s covidom-19 nemudoma ukrepamo tako, da stanovalcu odvzamemo bris, ta pa do izvida počaka v ločenih prostorih.

Imate dovolj zaščitne opreme?

Ob pojavu epidemije nam je zaščitne opreme primanjkovalo, zato smo bili zelo veseli donacij podjetij in posameznikov, ki so nam in nam še vedno potrebno opremo tudi darujejo. Zaščitno opremo sicer prejemamo iz državnih rezerv ali jo po precej višjih cenah kot pred epidemijo kupujemo sami na trgu. Trenutno imamo dovolj opreme, da lahko varno opravljamo oskrbo in zdravstveno nego stanovalcev.

S katerimi težavami se srečujete?

Ker gre za nov in še v veliki meri nepoznan virus z veliko neznankami, dnevno iz različnih virov prejemamo večje število navodil, kar nam predstavlja velike izzive pri organiziranju delovnih procesov. Eden izmed največjih izzivov je, kako z doslednim upoštevanjem vseh prejetih navodil in strokovnih smernic onemogočiti vstop virusa v hišo oziroma preprečiti njegovo širjenje, ko je virus v hiši že prisoten. Zmotno je prepričanje, da smo le zaposleni tveganje za vnos virusa, saj izkušnje iz več okolij kažejo, da so brisi nekaterih stanovalcev, ki so bili zaradi poslabšanja zdravstvenega stanja napoteni v bolnišnico, ob vrnitvi v dom negativni, čez kakšen teden pa pozitivni. Virus je namreč zelo nepredvidljiv, zahrbten, neraziskan in najde svojo pot, ne ustavi se na državni meji ali na vratih našega doma. Težava je tudi to, da se starostnikov z okužbo ne namešča več v bolnišnico, temveč jih moramo izolirati v samem domu, ki praviloma nima vseh pogojev (niti prostorskih niti kadrovskih) za učinkovito osamitev in oskrbo bolnih stanovalcev, prav tako dom za zdravljenje stanovalcev nima registrirane dejavnosti.
Velik izziv nam predstavlja tudi komunikacija s svojci. O splošnih informacijah jih obveščamo preko spletne strani in Facebooka ter Novičnika za svojce. O spremembi zdravstvenega stanja stanovalca njegove svojce posebej obvestimo ter jim omogočimo, da nas pokličejo enkrat dnevno po ustaljenih poteh. Zaradi pojava covida-19 v našem domu je prepovedano prinašanje paketov našim stanovalcem. Ker določeni svojci to na skrivaj še vedno počnejo, smo uredili pogodbeno razmerje z varnostno službo, ki preprečuje vnos stvari v dom.

Kako se počutijo stanovalci?

Stanovalci trenutno stanje sprejemajo z razumevanjem, občasno se pošalijo, da smo zaposleni sedaj, ko nosimo zaščitne maske, videti kot maškare, in da bo pust letos očitno trajal dlje kot en dan. Čas še vedno radi preživljajo v senzornem parku oziroma ob lepih sončnih dneh na balkonu, terasi, seveda na varni razdalji. Pogrešajo svojce, naše skupinske dejavnosti, nastope različnih društev, otrok iz bližnjih osnovnih šol ter kakšen odhod z mestnim avtobusom v mesto. Ob stiski se obračajo na zaposlene. Strokovni sodelavci našega doma so usposobljeni za nudenje psihosocialne pomoči našim stanovalcem in jim jo po potrebi tudi nudijo.

Kako je poskrbljeno za prostočasne dejavnosti stanovalcev?

Prostočasne dejavnosti v času epidemije in prisotnosti virusa v našem domu ne potekajo v takšnem obsegu, kot so potekale pred tem. Še vedno pa javni delavci stanovalcem preberejo zanimivosti iz naročenih časopisov, se z njimi pogovorijo o vsakdanjih stvareh in jih vozijo ali spremljajo na sprehodih v parku doma. V okviru individualne obravnave stanovalcem omogočamo tudi čim več preživljanja na svežem zraku. Še naprej jih spodbujamo k individualnim zaposlitvenim dejavnostim v njihovih sobah, jim priskrbimo križanke, knjige in potrebščine za ročna dela. Predvajamo jim tudi glasbo in poskrbimo, da so prek telekomunikacijskih naprav v stiku s svojci.

Kako stanovalci ohranjajo stike s svojci?

Stike s svojci stanovalci ohranjajo prek telefonskih pogovorov, videoklicev in sporočil po elektronski pošti, ki jih za posamezne stanovalce prejmemo zaposleni doma in jim jih prenesemo. Nekateri svojci pridejo obiskat svoje bližnje na daljavo – tako, da jim pomahajo skozi okno oziroma ko so na balkonu. Ne glede na vso sodobno tehniko pa vabimo svojce, da svojim najbližjim napišejo pismo, jim priložijo kakšno fotografijo, posnamejo sporočilo. Zaposleni bomo stanovalcem z veseljem pomagali prebrati vso prejeto pošto in jim predvajali vsa prejeta sporočila. Res je, da nič ne more v celoti nadomestiti osebnih stikov, pa vendar že samo občutek, da se jih je nekdo spomnil, da mu je mar, vnaša v naša življenja in življenja stanovalcev toplino in stke nevidne in še kako potrebne vezi.

Želite našim bralcem sporočiti še kaj?

Spoštovani svojci in prijatelji naših stanovalcev, trenutna situacija ni dobra in ne vemo, koliko časa bo trajala, vemo pa, da jo bo enkrat konec. Vabimo vas, da jo preživite v skrbi zase, in se vam obenem zahvaljujemo za vse spodbudne besede in predloge, ki nam jih pošiljate, za sodelovanje pri pridobivanju zaščitne opreme in drugih virov, za vašo potrpežljivost in razumevanje. Tudi izražena skrb za bližnje nam daje dodatno moč, da v teh težkih časih zdržimo in še vedno dostojno poskrbimo za stanovalce.
Prav tako se želimo zahvaliti koordinatorjem za covid-19 za ljubljansko regijo, zaposlenim iz Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, civilni zaščiti Mestne občine Ljubljana, županu in njegovi ekipi ter Slovenski filantropiji, ki dnevno usklajuje prevoze, ki jih izvajajo prostovoljci s svojimi vozili, da precejšnje število naših zaposlenih lahko pride na delo. Z njihovo pomočjo lahko stanovalcem še naprej zagotavljamo varno zdravstveno nego in oskrbo.