petek, 28. 2. 2020

Očistili smo Koseški boršt

Jeseni je v Koseškem borštu in na območju gozda Za Mošenico potekala čistilna akcija. Koseški boršt najdemo med cesto Roberta Blinca, Žabjo ulico, Večno potjo ter travniki ob Pržancu in Glinščici.
Avtor: Luka Šparl, Služba Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib

Ta čudoviti nižinski gozd sredi Ljubljane je priljubljen prostor rekreativcev, gobarjev in sprehajalcev. Predstavlja dragocen del zelene oaze sredi urbanega okolja in nudi dom najrazličnejšim organizmom. Čistilne akcije se je udeležila pisana druščina, med njimi lastniki parcel, člani društva Zelenih nadzornikov Ljubljana, člani Slovenskega Geocaching kluba in lokalni prebivalci.

Veseli nas spoznanje, da na območju nismo našli toliko odpadkov, kot smo pričakovali. Največ odpadkov smo pobrali ob Večni poti in ob vseh večjih gozdnih poteh. Razlogi so jasni: še vedno je veliko neodgovornih sprehajalcev in voznikov, ki odpadke brezbrižno odvržejo kar ob najbližjih poteh. Zakaj to počnemo? Se počutimo dobro, ko kup odpadkov zagledamo na domačem dvorišču? Če smo tudi sami med tistimi, ki sta jim čistoča in red doma samoumevna, je na mestu razmislek o našem ravnanju tudi takrat, ko zapustimo mejo domačega dvorišča. Ne le zaradi zakonodaje, ki nam prepoveduje smetenje vsepovprek, temveč tudi zaradi zavedanja, da je že streljaj od naših domov drugo dvorišče, naj bo dom ljudi ali bližnji gozd, potok, travnik, kjer prav tako živijo bitja in organizmi, ki lahko že ob prvem onesnaženju izginejo ali izumrejo.
Pričakovano smo odkrili največ plastične embalaže, pločevink, papirja in kartonske embalaže. Za naknadno odstranitev smo zabeležili nekaj lokacij, kjer so bili večji kupi odloženih odpadkov. Te so v gozd pripeljali neodgovorni posamezniki, ki jim je bilo zeleni odrez, plastično embalažo ali odpadke, nastale ob prenovi stanovanja, odveč odpeljati na za to predvideno mesto.
Ali je organizacija čistilnih akcij smiselna? Ob tem se bo kdo morda vprašal, ali na ta način ne dajemo potuhe neobzirnim posameznikom. Osrednji namen takšnih akcij je ozaveščanje, da smo soodgovorni za razvoj in stanje nekega kraja. Videz mesta in širše okolice je ogledalo njegovih prebivalcev, je naša soodgovornost in naš ponos.
Naša skupna naloga je poskrbeti, da bo v bodoče vseh vrst odpadkov manj. Prav vsak od nas lahko prispeva svoj delež. Ni stvar v trudu, edino prav in samoumevno nam mora postati odpadke prinesti do predvidenih mest za njihovo ločevanje oziroma odlaganje. Pomembno nam je, da je skrb za odpadke kar se da preprosta in udobna, zato ohranjamo relativno gosto mrežo košev, v primerjavi s trendi v nekaterih drugih parkih, kjer število košev zmanjšujejo in ljudi spodbujajo k podobnemu bontonu, kot velja na primer pri obisku gora. Zavedamo se, da je za večji premik v tej smeri potrebno veliko časa in podpora obzirnih obiskovalcev.
Skupaj poskrbimo, da bo okolje čisto tudi za naše zanamce!

foto

Večje količine odpadkov iz gospodinjstev lahko brezplačno odložite na dve za to določeni zbirni mesti: na Cesti dveh cesarjev ter na Povšetovi.