ponedeljek, 15. 6. 2020

Skrb za begunce z urejenim statusom v Sloveniji

Društvo Odnos od leta 2013 izvaja kompleksen program integracije oseb z mednarodno zaščito, ki pokriva veliko področij vsakdanjega življenja ter podpira begunce pri vključevanju v novo okolje. Ko oseba pridobi mednarodno zaščito, jo Urad za oskrbo in integracijo migrantov napoti v društvo Odnos.
Avtorica: Jedrt Jež Furlan

»Zanje poiščemo najemniška stanovanja na trgu, kar je za ljudi, ki se šele vključujejo v novo okolje, skoraj nedosegljivo. Toda v sedmih letih delovanja našega društva nihče ni ostal na cesti. Nudimo jim tudi pomoč pri urejanju vseh potrebnih dokumentov, prijav na Zavodu za zaposlovanje, oddaji vlog na Center za socialno delo ter pri iskanju zdravnikov, kamor jih spremljajo zaposleni prevajalci ali prostovoljci,« je Irena Zajc, predsednica društva, začela naštevati številne naloge, ki se jih v društvu lotevajo. 

Poleg tega staršem pomagajo vpisati otroke v vrtec ali šolo ter številnim odraslim pomagajo poiskati pomoč ob duševni stiski. Nalog nikoli ne zmanjka: »Delodajalce opozarjamo, kadar delavci delajo več, kot določa pogodba. Ali pa kadar jim ne plačujejo nadur in prispevkov. Ker nas delodajalci že poznajo in vedo, da nekdo stoji za njihovimi delavci, je kršitev manj.« Sodelovali so tudi z zakonodajalci pri stanovanjskem zakonu, predvsem pa sproti opozarjajo na diskriminatorne primere, kot je zapiranje bančnih računov sirskih ali iranskih državljanov. »Veliko opozoril so upoštevali, nekaj naših predlogov je padlo na plodna tla,« je povzela Irena Zajc.

Cilj je vključenost v novo okolje

Begunci pogosto opravljajo veliko manj plačana dela, kot so jih doma. Na primer: če so doma delali kot inženirji z visoko izobrazbo, so tu viličarji, skladiščniki. Pri ženskah je težav še več. Doma so bile matere in gospodinje, delali so moški. V Sloveniji pa ti dobijo premajhne plače, zato si morajo delo najti tudi ženske. Tiste, ki govorijo samo svoj jezik, ne morejo biti niti snažilke. Zato na društvu Odnos organizirajo učenje slovenščine, izobraževanje za iskanje dela, pomoč pri pisanju vlog, delavnice za ročna dela in mnogo dogodkov, kjer begunci lahko predstavijo svojo kulturo, deželo, kulinariko. »Tisti begunci, ki so aktivni in se redno izobražujejo, so prej samostojni, kar je zelo dober znak, da so se vključili v novo okolje,« je pojasnila Irena Zajc.

Društvo Odnos deluje tudi na področju ozaveščanja javnosti, največ pa se dogaja ob svetovnem dnevu beguncev 20. junija. Najbolj odprti so otroci. Četudi so sprva sumničavi do begunskih otrok, zaradi vsega, kar slišijo doma, v bližnji okolici in od medijev, se hitro odprejo in povežejo z begunskimi otroki. Za odrasle begunce velja, da so med seboj povezani in solidarni.

Najbolj odprti so otroci. Četudi so sprva sumničavi, se hitro povežejo z begunskimi otroki.

Delovanje društva v času epidemije

V času epidemije ni bilo v društvu nič manj individualnega dela. »Nekateri naši varovanci so imeli odprte nujne zadeve, drugi pa so predvsem potrebovali nekoga, s katerim bi se pogovorili in podelili svoje skrbi in stiske. Nimajo lastnega prevoza, mnogi nimajo niti dostopa do interneta, težko gredo v trgovino brez avta ali brez zaščitnih sredstev,« mi je razmere opisovala Irena Zajc. »Družine šolajočih otrok imajo stiske z razumevanjem navodil za učenje, nimajo računalnikov, tiskalnikov, podpore pri delu z otroki doma. Veliko beguncev ima težje, kronične bolezni, vendar dostopa do zdravnikov in nujnih kontrol v času epidemije ni bilo. Svetovanje po telefonu je težje zaradi omejenega znanja slovenščine,« je povzela Irena Zajc.

Ireni Zajc in njenemu možu Franciju Jazbecu, doktorju politologije in vodji programov v društvu, je nenehno soočanje z drugačnimi in pomoč pri njihovih stiskah nekaj vsakdanjega. Društvo Odnos sta skupaj s somišljeniki ustanovila leta 2006, saj sta želela oblikovati podporno okolje za vse socialno izključene osebe, še posebej migrante. V načrtih pa imata razširitev programov tudi na druge skupine socialno šibkejših in ogroženih.

www.odnos.si