sreda, 19. 12. 2018

Trenutni projekti so le prvi temeljni kamni

Intervju z Matejem Čerom

Avtorica: Živa Čebulj

Mesto Ljubljana se na vseh področjih trudi spodbujati trajnostni način življenja. Eden ključnih dejavnikov pri tem je osebni prevoz meščank in meščanov pa tudi tistih, ki se dnevno vozijo na delo v mesto. Osebno vozilo nam je poleg nujnega pripomočka pogosto še statusni simbol, zato sta sprememba ali vsaj razmislek o zamenjavi takšnih navad še posebej revolucionarna. Dva od načinov drugačne uporabe vozil, in sicer najem ter souporabo električnih avtomobilov Avant2Go, ponuja ljubljansko podjetje Avant car. Zato smo ustanovitelja Mateja Čera povprašali, kakšno vizijo elektroprihodnosti ima za naše in svoje mesto.

Vaše podjetje je eden glavnih ponudnikov elektromobilnosti v ljubljanski regiji in poleg tega imate tudi lastno razvojno skupino. To vam zagotovo omogoča dokaj celovit pogled: kakšna je vaša vizija elektromobilnosti?

Verjamemo, da se okrog leta 2025 v razvitem svetu skorajda ne bo več proizvajalo osebnih avtomobilov, ki ne bi bili v celoti ali vsaj deloma gnani na električni oz. alternativni pogon. Ob dovolj dobri alternativni ponudbi, ki prihaja že v prihodnjih letih, ter zaostrovanju zahtev glede izpustov in s tem dodatnih finančnih obremenitev bo redko kdo še želel izbrati slabšo možnost. Podobno kot nekaj let po prihodu pametnih telefonov: takrat skoraj nihče več ni želel posegati po klasičnih telefonih. Okrog leta 2030 bomo v prometu verjetno le še redko videli avtomobile, ki bodo za seboj puščali izpušne pline, saj tovrstnih novih ne bo več možno kupiti, starih z izpuhi pa se ne bo več izplačalo imeti. Davki in podobne obremenitve za onesnaževanje okolja bodo enostavno preveliki: bistveno smotrneje bo razgraditi še zadnja vozila ter pristopiti k novi mobilnosti. Ta pot bo še veliko lažja, saj bo k znatni pocenitvi nove mobilnosti prispevala tudi kombinacija različnih oblik delitve prevoza, souporabe vozil ter avtonomne vožnje.

avantcar Matej Cer 1

Kaj se trenutno dogaja na področju elektromobilnosti?

Elektromobilnost nepreklicno prodira tako na razvite kot manj razvite trge, in to vse hitreje. V Evropi vodi Norveška, kjer mesečna prodaja 100-odstotno električnih vozil dosega že polovico vseh novoprodanih vozil, uveljavljajo pa se tudi ostale države, kot so Nizozemska, Anglija in Avstrija. V globalnem okviru prednjačita Kitajska in ZDA, kjer je družba Tesla Motors prehitela vse uveljavljene svetovne tekmece – v zadnjem kvartalu je v ZDA prodala več 100-odstotno električnih vozil znamke Tesla kot vsi luksuzni evropski tekmeci bencinskih in dizelskih skupaj.

Kako bi to znalo v kratkem spremeniti naš način življenja in kaj to pomeni za Ljubljano pa tudi za ljubljansko regijo?

Na naša življenja bo trend elektromobilnosti nedvomno vplival pozitivno, saj bo razbremenil ekosistem na ravni hrupa in škodljivih izpustov. Obenem nove tehnologije z večjo digitalizacijo mobilnosti prinašajo udobnejšo vožnjo. V kombinaciji s souporabo vozil bo to nedvomno tudi močno znižalo uporabniške stroške, poenostavilo naša življenja in razbremenilo družinski proračun, predvsem za tiste, ki živijo v mestnih središčih ali imajo v družini več kot eno vozilo. Ljubljana je na področju trajnosti in zelenih zgodb doslej naredila že veliko in na to osnovo se oblike nove mobilnosti dobro vključujejo. Ob ustreznem sodelovanju vseh akterjev, tako na področju infrastrukture kot same mobilnosti, so lahko učinki oziroma sinergije še toliko večji, s tem pa tudi kakovost življenja za meščanke in meščane, ki bodo to znali z vsakim dnem bolj ceniti.

Vsako mesto je drugačno na svoj način, zato nekaj, kar se je v nekem mestu izkazalo za dobro prakso, morda v drugem mestu ne bo ustrezno zaživelo. Po katerih mestih se zgleduje vaša vizija mobilnosti – morda ne v celoti, temveč na določeni ravni?

Težko bi govoril o zgledovanju po mestih, morda bi kot motivacijo prej izbral vizionarje, kot je Elon Musk. Naš model je rezultat neprestanega učenja in razvoja oblik mobilnosti na krilih novih tehnologij in po meri mesta, kjer je glavno vodilo dvigniti kakovost življenja ter znižati obremenitev za okolje. Vizija, ki ji sledimo, sega daleč v prihodnost, upal bi si reči, da so trenutni projekti, vidni navzven, le prvi temeljni kamni, prvih nekaj odstotkov celotne vizije.

In kaj navdihuje vas?

Osebno me navdihuje razvoj poslovnih modelov, ki bodo lahko imeli pozitiven vpliv na čim širše okolje, seveda na temeljih prednosti in priložnosti, ki jih prinašajo nove tehnologije ter dognanja človeštva. Zanimajo me predvsem področja mobilnosti, čiste energije in zdrave hrane. Verjamem, da je na teh treh področjih ogromna priložnost za človeštvo, da naredi velik korak v smeri trajne višje kakovosti življenja, čim bolj enakovrednega bivanja ter priložnosti za vse.