sreda, 17. 4. 2019

V svojem poklicu in delu si najbolj želim pridobiti zaupanje pacientov

Mestni štipendisti: zobozdravnik Andraž Kamnar

avtorica: Nada Breznik

Štiriintridesetletni doktor dentalne medicine ima za seboj že sedem let samostojnega dela v samoplačniški zobozdravstveni ambulanti v Besnici pri Kranju in je ponosni očka dveh deklic. Pri trinajstih so ga, Ljubljančana, imenovali za gorenjskega prvaka v diatonični harmoniki. Na regijskih in državnih tekmovanjih je posegal po najvišjih uvrstitvah. Radio-televizija Slovenija mu je dvakrat zapored podelila prestižno plaketo Avgusta Stanka. Igral je v narodno zabavni skupini in z njo posnel nekaj avtorskih skladb. Kot dijak in študent je v narodni noši s svojim igranjem obogatil nekatere protokolarne dogodke Mestne občine Ljubljana in prireditve mestnih štipendistov. Mestno štipendijo je začel prejemati po vpisu v drugi letnik bežigrajske gimnazije in jo obdržal vse do konca študija, kar ni samo po sebi umevno, saj je to pogojevalo redno napredovanje iz letnika v letnik in doseganje nadpovprečnih ocen.

So na tvoje življenje vplivale zavestne odločitve ali tudi kakšna naključja?

Najbolj od vsega je zanimivo, da se je gorenjsko harmonikarsko tekmovanje odvijalo na igrišču osnovne šole Besnica pri Kranju, ki je sosednja stavba moje današnje zobozdravstvene ordinacije. V to šolo sedaj vozim hčerki v vrtec in v šolo ter vsako leto na istem prostoru ob tekmovanju harmonikarjev obujam svoje mladostniške spomine. Ob koncu gimnazije oziroma z začetkom študija dentalne medicine sem glasbeno ustvarjanje opustil in se temeljito posvetil le še študiju.

V času študentskih let sem spoznal ljubezen mojega življenja in nekaj let pozneje dobil tudi dve najlepši deklici. Soproga Ajda, s katero sva se poročila po diplomi na Medicinski fakulteti, obred pa je vodil župan Zoran Janković, prihaja iz zobozdravniške družine. Njen oče je namreč ustanovil že omenjeno ordinacijo v Besnici pri Kranju. Moja soproga trenutno opravlja program specializacije oralne kirurgije v Ljubljani, sam pa se posvečam predvsem konzervativnemu in protetičnemu zobozdravstvu.

Usoda mi je torej poleg družine ponudila tudi prvo zaposlitev pri tastu.

Kako da si se odločil prav za poklic zobozdravnika?

To je bila do sedaj ena izmed najtežjih odločitev v mojem življenju. Tako kot vsak maturant sem tudi sam veliko premišljeval o tem, ali bom sploh sposoben končati študij, ki sem si ga izbral, in ali me bo ta poklic osrečeval vse do upokojitve. Že zelo zgodaj sem začutil, da mi je naravoslovje bližje kot družboslovje. Poslanstvo o osrečevanju in delu z ljudmi mi je bilo blizu že iz glasbenega udejstvovanja, najbolj pa sta na odločitev vplivala odlična predstavitev poklica na Gimnaziji Bežigrad in obisk kliničnih vaj na Stomatološki kliniki.

Kako naporen je bil študij, koliko let je bilo potrebnih, da si se usposobil za samostojno delo?

Študij je obsegal 12 semestrov, 6 let, in je bil prve tri leta namenjen predkliničnim predmetom, kjer mi je veliko pomoč prišlo odlično gimnazijsko znanje naravoslovnih predmetov. Šele v 4. letniku smo se srečali s poklicem, pravimi pacienti, ki so potrpežljivo obiskovali naše vaje. Tako smo se začeli učiti pravilne ustne higiene, kako izdelati prve plombice, spoznavali različne koreninske kanale in tudi postopke izdelave protez ter porcelanskih prevlek. Sam študij je poleg obvezne prisotnosti na vseh vajah zahteval tudi veliko udeležb na predavanjih. Tako smo se študentje večino dneva družili na fakulteti in inštitutih, večere, vikende in semestralne počitnice pa preživljali za debelimi knjigami. Po uspešno opravljenih vseh izpitih, ki v povprečju traja 7,5 let, smo diplomirali in nato poiskali pripravništvo, ki je trajalo 12 mesecev po različnih področjih dentalne medicine. Ob zaključku pripravništva je sledil še strokovni izpit na ministrstvu pred izpraševalci. Ko smo opravili tudi s tem, nam je Zdravniška zbornica Slovenije podelila licenco za samostojno opravljanje zobozdravniške službe na območju Republike Slovenije.

Zaposlil si se v že vpeljani ordinaciji. Kako pa je z možnostjo dela v javnem zdravstvu? Ali imajo mladi odprta vrata za zaposlitev po končanem študiju in usposabljanju?

Pri tastu sem dobil v uporabo prostor, opremo, asistenco, prve paciente in seveda tudi nepogrešljive nasvete pri načrtih zdravljenja. S tem sem si počasi začel pridobivati nova znanja, izkušnje, predvsem pa vedno večji krog zadovoljnih pacientov, ki me še danes redno obiskujejo. Službe v okviru javne zdravstvene mreže so na začetku na voljo v večini primerov le kot nadomeščanja starejših kolegic in kolegov za čas porodniškega dopusta ali daljših bolniških odsotnostih. Rednih zaposlitev je bolj malo. Le redki kolegi že na začetku kariere odprejo svojo samoplačniško ordinacijo, omejitev je predvsem finančna, ker dobro opremljena ordinacija danes stane pravo bogastvo, ter seveda pomanjkanje pacientov, ker je tvoje ime še nepoznano. Dobiti koncesijo ZZZS je izjemno redko, ker novih praktično ne podeljujejo.

Izobraževanje je v vašem poklicu permanentna obveznost. Kako v vaši ordinaciji sledite novostim v znanju, novih materialih in tehnologiji?

Izobraževati se moramo skozi vso delovno aktivnost. Deloma nam to nalaga Zdravniška zbornica Slovenije, ki nam na podlagi ustreznih izobraževanj vsakih 7 let podaljšuje licenco za delo, ter seveda sam razvoj dentalne medicine, ki ga moramo spremljati, da smo lahko v koraku s časom. Izobraževanj se redno udeležujem tako v Sloveniji kot tudi v tujini. Skupaj z ženo sva obiskala kar nekaj kongresov v Avstriji, Nemčiji, Švici, v Liechtensteinu, na Hrvaškem. Želiva si še več, vendar to ob vseh službenih in družinskih obveznostih ni najbolj enostavno.

Kaj si še želiš doseči v svojem poklicu?

V svojem poklicu in delu si najbolj želim pridobiti zaupanje in sodelovanje pacientov, ki bodo verjeli v moje delo, redno prihajali na kontrole in vestno vzdrževali svoje ustno zdravje. Seveda iščem vedno nove izzive tako v konzervativi kot tudi v protetičnih storitvah, predvsem se pa spogledujem z digitalizacijo v dentalni medicini in si želim pacientom ponujati najsodobnejše zobozdravstvene storitve.