petek, 15. 11. 2019

Vključevanje v družbo s športom

»Športna aktivnost, ki je vodena in nepretirana, pozitivno vpliva na celoten organizem vsakega posameznika, tako invalida kot neinvalida.
Avtor: Miha Štamcar

Aktivna oseba je bolj zdrava tako psihološko kot fizično. Z vadbo širimo tudi socialno mrežo ter spoznamo sposobnost svojega telesa. Vsekakor pa športna aktivnost odmakne pozornost od natrpanega vsakdana in ostalih psiholoških težav,« meni Jana Čander, strokovna sodelavka Zveze za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski komite, katerega začetki so tesno povezani s športno dejavnostjo vojaških vojnih invalidov. 

Veliko zaslug za promocijo športa med invalidi ima Športno društvo Invalid, ki so ga pred sedemdesetimi leti ustanovili vojaški športni invalidi. Zadnjih osem let je društvo nosilec konzorcija športa invalidov, ki ga sestavljajo letni izvajalci programa invalidskega športa v Mestni občini Ljubljana.
Sprva je prevladoval šport izključno rekreativnega značaja, nato pa je postopoma začel prevladovati tekmovalni in nato tudi vrhunski šport invalidov. 21. oktobra 1962 je bila ustanovljena prva Zveza za šport in rekreacijo invalidov, v devetdesetih letih prejšnjega stoletja pa se je deset nacionalnih invalidskih organizacij odločilo, da ustanovijo novo Zzvezo za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski komite. V njenem programu je 34 športnih panog, od tega je 13 paraolimpijskih športov, 8 neparaolimpijskih športov, trije športi olimpijade gluhih ter 10 športov specialne olimpijade.

Postani športnik

»Na nacionalni ravni trenutno vzpostavljamo program Postani športnik, s katerim želimo vzpostaviti dolgoročni sistem za vključevanje invalidov v športne aktivnosti,« pojasni Jana Čander in izpostavi veliko zanimanje za različno vadbo in obenem vse večjo potrebo po strokovnem kadru.
»Sicer vsako leto potekajo izobraževanja za vaditelje, vendar se pogosto zatakne pri financiranju teh kadrov, saj društva nimajo svojih prihodkov in iščejo pokrovitelje in donatorje. V Športnem društvu Invalid imamo srečo, da nam veliko pomaga Mestna občina Ljubljana, tako sva na tem področju zaposleni dve, Maja Sovinek in jaz,« je pojasnila Nina Ivanc, strokovna sodelavka in trenerka pri ŠD Invalid, v katerem veliko pozornosti namenjajo otrokom s posebnimi potrebami.
»Leta 2011 smo se odločili, da bomo začeli izvajati podporni program redne športne vadbe otrok in mladine. Pri financiranju programov nam pomaga ljubljanska mestna občina. Zaposleni trenerki izvajata programe plavanja, splošne telovadbe in streljanja. Programi so namenjeni otrokom in mladostnikom invalidom različnih kategorij in stopnje prizadetosti. Trenutno vadbe potekajo v otroškem bazenu Tivoli, na različnih ljubljanskih šolah in na strelišču na Malenškovi v Ljubljani,« je o programu za otroke in mladostnike spregovoril Marko Brežan, predsednik ŠD Invalid, ki predstavlja konzorcij športa invalidov in drugih oseb s posebnimi potrebami v Ljubljani.
»V konzorcij je vključenih 14 invalidskih organizacij in trije športni klubi, ki s strokovnimi kadri izvajajo športne programe za invalide in druge osebe s posebnimi potrebami. V okviru invalidskih športnih programov že 21 let izvajamo Invalidsko ligo mesta Ljubljana. Liga je tekmovalnega značaja, ki poteka skozi daljše časovno obdobje: spomladanski del poteka od marca do sredine junija, jesenski del od septembra do decembra. Toda bolj kot tekmovalni dosežek je pomemben njen rekreativni, družabni in animatorski namen,« je delovanje ŠD Invalid v nekaj stavkih opisal Brežan.

Šport otrok s posebnimi potrebami

Zanimanje za športno udejstvovanje med invalidi je vse večje, prav tako velja za šport otrok s posebnimi potrebami. »Meni je sicer bolj všeč izraz otroci z različnimi razvojnimi specifikami,« me je hitro popravila Nina Ivanc. »Otrok je veliko, skupine so polno zasedene, tako da so nekateri celo v čakalnih vrstah. Žal vseh ne moremo sprejeti, saj moramo poskrbeti, da je na bazenu varno, predvsem pa si ne želimo, da bi otroci v njem le čofotali. Na vseh področjih imamo programe od privajanja na vodo do rekreativnega plavanja in tekmovalnega plavanja. Imamo tudi vadbo za razvijanje gibalnih sposobnosti in spretnosti.« Otroci se lahko vključijo v Športno društvo Invalid Ljubljana ali v center slepih športnikov Vidim cilj, katerega idejni vodja je Alen Kobilica. Skupinske ali individualno prilagojene vadbe potekajo vsak dan. Tudi plavalno društvo Riba v svoje tečaje vključuje invalide in otroke s posebnimi potrebami. »Pomembno je, da otroci najdejo svoje področje, na katerem se lahko dokazujejo, ukvarjanje s športom je pomembno tudi za samo socialno vključenost, da najdejo nove prijatelje, da najdejo sebi enake, da se ne počutijo manjvredne, da se lahko dokazujejo, za nekatere pa je to preprosto edina možnost rekreacije, kjer se lahko neomejeno gibljejo. Ukvarjanje s športom je koristno tudi za nekatere bolezni, predvsem plavanje, ki deluje na vse mišice.«

Šport je torej lahko odlična oblika vključevanja invalidov in otrok s posebnimi potrebami v družbo. Vsi invalidi, ki bi se v Ljubljani in njeni okolici radi ukvarjali s športom, se lahko torej obrnejo na ŠD Invalid, ki ponuja številne programe telesne dejavnosti pod kakovostnim strokovnim vodstvom. Obstajajo tudi posamezni klubi, ki vključujejo invalide v svoje programe ali v obliki integracije ali inkluzije. Seznam organizacij, ki izvajajo takšne športne dejavnosti, lahko najdete na www.zsis.si/postanisportnik/ponudniki-programov/.