torek, 6. 3. 2018

Vstanejo sredi noči, da do jutra očistijo poti

Zapisala: Vita Kontić
Foto: Miha Fras

Zima – za mnoge idilična kulisa romantične pravljice, za otroke prizorišče zimskega veselja in domovanje snežakov …, za delavce zimske službe pa zima pomeni predvsem obilo napornega dela tudi ob »nečloveških« urah. Si predstavljate, da morate sredi noči vstati, se obleči v polno zimsko opremo in oditi na minus v snežnem metežu ter s polno paro začeti odrivati ali nakladati sneg? Medtem ko večina še sanja pod toplo odejo, sodelavci KPL, d. o. o., ki kot koncesionar poleg vzdrževanja cest izvaja tudi zimsko službo v Mestni občini Ljubljana, vstanejo sredi noči, da do jutra očistijo številne poti.

»Ne glede na čas ali razmere – na teren smo šli že opolnoči ali ob dveh zjutraj, na praznik ali nedeljo, ob nizkih temperaturah, vetru ali snežnih zametih – delo moramo opraviti. Sneži, mokro je in mrzlo, ni prijetno, ampak se zavedamo, da je zimska služba nepogrešljiva, zato se trudimo, da jo opravimo čim bolj učinkovito,« je opisal Husein Šarić, delovodja pri družbi KPL, d. o. o., za katero dela že 37 let. Zimska služba, ki je na preži med 15. novembrom in 15. marcem, obsega sklop dejavnosti in opravil, potrebnih za omogočanje prevoznosti cest in varnega prometa v zimskih razmerah. Koncesionar ima 24-urno dežurno službo v stalni pripravljenosti, ki neprekinjeno spremlja stanje in razmere na voziščih. Njena naloga je, da v primeru poledice ali pričetka sneženja v najkrajšem možnem času aktivira dežurne posipalce za preprečevanje poledice.

Sneg jih ne preseneti

Včasih se v javnosti pojavijo fotografije zasneženih cest s hudomušnimi pripisi »zimsko službo je sneg spet presenetil«, toda Huso – tako Šarića prijateljsko kličejo sodelavci – je to zavrnil: »Kje pa! Redno spremljamo vremenske napovedi, delavcem vnaprej pošljemo obvestilo, naj bodo pripravljeni, ko je čas za akcijo, pa se vsi zberemo na enem mestu in nato gremo vsak v svojo smer po vnaprej razdeljenih zadolžitvah.« Ko je akcija zimske službe, so na terenu vse enote, z vso opremo. Čeprav so imeli v zimski sezoni 2017/18 vedno pripravljeno zajetno strojno mehanizacijo, je treba delo opraviti tudi ročno: »To ni samo pluženje s stroji, kot si nekateri predstavljajo. Fantje tudi ročno posipajo in kidajo sneg, predvsem po stopnicah, okoli ulične in prometne opreme, na ožjih predelih in podobno, kar ni enostavno. Teh površin je ogromno in gre počasneje kot s strojem, je precej naporno, predvsem v težjih vremenskih razmerah.«

Toda kakorkoli se že trudijo čim hitreje zagotoviti dostopnost tudi v snegu, se bo vedno našel kdo, ki bo nezadovoljen v vsakem primeru. »Nekateri so kritični, se pritožujejo in so tudi nesramni, so pa tudi taki, ki nas pohvalijo, ker so z našim delom zadovoljni. Vedno jim poskušamo ustreči. Če je treba prestaviti kup snega, to naredimo, če le lahko. Treba pa je razumeti, da so razmere neugodne in da je potreben čas, da očistimo vse površine. Trudimo se, ampak ne gre vse naenkrat in takoj,« je poudaril Šarić. V akciji zimske službe se hkrati pluži in posipa vse ceste, ne glede na prioritete. Sicer pa velja, da opravljanje tega dela poteka po določenem vrstnem redu: najprej se očistijo ceste in postajališča za javni prevoz, nato pločniki, potem kolesarske steze in parkirna mesta. Skladno z izvedbenim načrtom zimske službe se prednostno uredi dostop do šol, vrtcev, zdravstvenih ustanov in podobno, medtem ko nekategorizirane površine, funkcionalne površine okoli blokov in pripadajoča parkirišča niso predmet zimske službe. V tem primeru občina in KPL, d. o. o., nista pravi naslov za pritožbe, temveč upravitelji ali lastniki posameznih površin.

Lahko pomagate

Namignil je, da so včasih meščani sami čistili pred svojimi vhodi, zdaj pa se velikokrat pritožijo, da jim plug nasuje snežno bankino pred vrata. Seveda delavci tega ne naredijo namenoma, temveč je taka narava dela s plugom, ki odriva sneg po cesti v eni potezi, po liniji, neprekinjeno. Žal se posameznim prečnim dvoriščnim uvozom plug ne more izogniti oziroma drugače preprečiti nastanek tovrstnih nasipov, zato pa se lahko ekipa v drugem krogu čiščenja vrne na lokacijo in naredi »popravke« z manjšimi, bolj okretnimi stroji, je pojasnil Šarić. »Včasih naletimo na ozek pločnik, snega nimamo kam odložiti in nekje na najprimernejšem mestu naredimo kup ter ga kasneje, ko se situacija nekoliko umiri, odpeljemo. Tako storimo predvsem v križiščih in v okolici šol, bolnišnic, kjer je potrebno zagotoviti še boljšo preglednost,« je dodal.

Občani lahko tudi sami pomagajo izvajalcem zimske službe, in sicer tako, da ustvarijo razmere, v katerih bodo delavci sneg laže očistili. Če na primer vozila, zabojniki za odpadke, razni predmeti ali druga oprema ovirajo pot plugom, se jim zaradi izogibanja morebitnim poškodbam ne bodo približali in površina ne bo splužena. KPL zato poziva občane, naj z javnih površin, ki mejijo na njihovo zemljišče, umaknejo vse, kar bi lahko onemogočalo čiščenje. Koristno bi bilo tudi, da očistijo sneg ob in na zabojnikih za odpadke ter Snagi omogočijo dostop do zabojnikov. Meščani lahko prispevajo še s posipanjem soli okoli svojih domov, ki jo lahko na sedežu KPL, d. o. o., z osebno izkaznico in ustrezno posodo prevzamejo brezplačno. Predvsem pa lahko pomagajo z razumevanjem in potrpežljivostjo.

In še nasvet občanom in obiskovalcem Ljubljane: bodite pazljivi na cesti, prilagodite se vremenskim razmeram, a ne pozabite tudi uživati v beli pravljici in zimskih radostih, dokler zima traja. Kajti pomlad trka na vrata …

Zimska statistika

  • Zimsko vzdrževanje cest zajema 937 kilometrov cest.
  • Ob celoviti akciji zimske službe je na terenu aktivnih več kot 560 delavcev.
  • Mehanizacija za opravljanje zimske službe obsega 62 tovornih vozil, 30 nakladačev – rovokopačev, 81 poltovornih vozil, 131 unimogov, mini nakladačev in traktorjev, 41 avtomatskih posipalcev in 81 čelnih plugov.
  • V zimski sezoni 2017/18 so občanom brezplačno izdali 7.145 kilogramov soli, od tega samo v prvi polovici februarja 3.990 kilogramov. V zimski sezoni 2016/17, ki je bila dokaj mrzla in z malo snega, so občani prevzeli 29.145 kilogramov brezplačne soli.
  • Februarja 2018 so za posipanje cest in javnih površin porabili približno 2.400 ton soli in 800 m3 mešanice peska in soli.
  • Za opravljanje dejavnosti zimske službe je v okviru koncesije namenjenih 5,4 milijona evrov.

Pluženje parkirnih mest

Glede na navedbe nekaterih medijev, da za parkiranje na neočiščenih javnih parkirnih mestih parkirnine ni treba plačati, poudarjamo, da to ne drži. Če je s signalizacijo označeno, da je območje plačljivo, je potrebno parkirnino plačati, ne glede na to, ali je parkirno mesto očiščeno snega ali ne. V snežnih razmerah je parkiranje oteženo, a sneženje ne more in ne sme biti opravičilo za vedenje v nasprotju s cestnoprometnimi predpisi, še posebno, če nepravilno parkirana vozila ovirajo ali ogrožajo ostale udeležence v cestnem prometu.
Čiščenje snega se izvaja s plugom in koncesionar svoje delo težko opravi, če so parkirna mesta zaparkirana, ker plug ne more prosto odriniti snega, ne da bi pri tem nastala velika materialna škoda. Zato težko zagotovimo, da bomo lahko očistili parkirišča v celoti, če so na njih vozila. Med pluženjem cest se prednostno v mestnem središču splužijo samo parkirna mesta, ki so vzdolžna z osjo vozišča, vendar pod pogojem, da niso zaparkirana oziroma jih je več zaporednih praznih (najmanj 10 zaporednih nezasedenih parkirnih mest vzdolž ceste). Dejstvo je, da je ta pogoj le redko izpolnjen, zato teh površin ne moremo vedno očistiti hkrati s pluženjem vozišča. Za zagotavljanje najvišje kakovosti opravljenega dela naprošamo voznike, da v času zimske službe odmaknejo svoja vozila in izvajalcu omogočijo čiščenje tudi teh površin.

Družabno kidanje snega v osemdesetih

Tisti, ki ste v osemdesetih živeli v katerem od ljubljanskih blokovskih naselij, se morda spomnite ekipnega medsosedskega povezovanja ob odstranjevanju snega okoli blokov. Stanovalci blokov ob sneženju niso čakali, da jim pot do vrat očisti občina, upravnik ali hišnik, temveč so se odločili kar sami pomagati pri učinkovitejšem omogočanju dostopa do zgradb. Več se jih je ob istem času zbralo pred blokom, vsak s svojim orodjem, in se lotili snega. Možje so poprijeli za lopate, mladina je posipavala pesek, sol ali pometala »stoenke« in »jugote«, gospe so prinesle »okrepljen« čaj in pecivo za delavce, najmlajši pa so uprizarjali zimske radosti na kupih snega in postavljali snežake. Vse skupaj je preraslo v nekakšno druženje in povezovanje, ob tem so poskrbeli za lastno telesno dejavnost ter hkrati opravili koristno delo za skupnost. Kaj pa, če bi to dobro prakso ponovno oživili?

Pohvale zimski službi

Ko smo na socialnih omrežjih ob obsežnejšem sneženju objavili kratko poročilo zimske službe, smo prejeli kar nekaj pohval.
Sanela: Ko je snega toliko kot danes, ni možno vsega počistiti in splužiti naenkrat, da si ne bi kdo gležnja zmočil ... saj se vsi trudijo ... ljudje so vstali ob 4.00 in še vedno delajo.
Breda: Ne more biti vse naenkrat spucano … lahko pa vsak na svoj način pripomore k temu ...
Emina: Vsi lopate v roke pa gas. Vsa čast delavcem KPL!
Lea: Ni kaj reči, trudite se, kar je mogoče, pohvalno!
Biserka: Pohvalno, tako se dela!