ponedeljek, 15. 6. 2020

Za boljše in lepše življenje v regiji

Kaj lahko pokriva tako raznolika in vsestranska področja, kot so razvoj gospodarstva, vključevanje kulturnih in kreativnih industrij, ohranjanje naravne in kulturne dediščine, spodbujanje samooskrbe, upravljanje okolja in prostora ter razvoj trajnostne mobilnosti in energetike? Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije.
Avtorica: Barbara Boh, Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije

Temeljna naloga agencije je skrb za celovit, učinkovit, skladen in seveda trajnosten razvoj regije ter povezovanje vseh 26 občin Ljubljanske urbane regije, vključno z Ljubljano.
K uspešnim rezultatom prispeva aktivno mednarodno povezovanje in vključevanje v številne pomembne organizacije in zveze ter sodelovanje v mnogih evropskih projektih, ki so regiji in njenim prebivalkam in prebivalcem prinesli že marsikatero koristno rešitev.

Za mlade, inovativne in za razvoj gospodarstva

V agenciji v sodelovanju z občinami in drugimi partnerji intenzivno spodbujamo gospodarstvo in njegovo zeleno rast. Pri tem aktiviramo predvsem mlade, spodbujamo inovativnost ter vključujemo kreativnost v vse vidike razvoja. V okviru Regijske štipendijske sheme Ljubljanske urbane regije mlade povezujemo z gospodarstvom, pomagamo delodajalcem v regiji iskati kakovosten kader in pomagamo dijakom in študentom vstopiti na trg dela. Trenutno 33 podjetij iz regije podeljuje štipendije 38 štipendistom. Razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij za šolsko/študijsko leto 2020/2021 bo odprt 5. oktobra 2020, delodajalce pa že zdaj vabimo, da razmislijo o prijavi.
Obeta se nam tudi izvrsten projekt, namenjen usposabljanju podjetnih in inovativnih posameznikov, ki želijo realizirati svojo poslovno idejo – Podjetno nad izzive. Udeležencem bodo strokovno vsebinsko podporo nudili številni mentorji, zunanji strokovnjaki in priznani podjetniki. Za razvoj svoje ideje bodo imeli udeleženci štiri mesece zagotovljeno zaposlitev na RRA LUR in popolno podporno podjetniško okolje. V tem času bodo pridobili ključna znanja s področja podjetništva, ki jih potrebujejo ob vstopu na samostojno podjetniško pot. Projekt bo trajal do prve polovice leta 2023, v tem času pa bo vključenih 7 skupin po 12 udeležencev.

Vse z inovativnimi podjetniškimi idejami in željo po zagonu svojega lastnega podjetja vabimo, da spremljate spletno stran www.rralur.si, saj bomo poleti razpisali 12 mest za podjetniško usposabljanje!

Mobilnost in turizem, z roko v roki za trajnostni razvoj

Eden izmed najstarejših in še vedno aktualnih projektov je spletni portal www.gremonapot.si, praktični vodnik po kolesarskih, pohodniških in tekaških poteh po Ljubljanski urbani regiji. Ponuja opise več kot dva tisoč kilometrov urejenih tematskih poti ter informacije o naravnih in kulturnih znamenitostih ter gostinski in drugi turistični ponudbi.
Projekt STAR Cities se ukvarja s trajnostnim razvojem turizma ob rekah, ki vključuje ohranjanje naravne, kulturne in industrijske dediščine. Med drugim bo nastala tudi regionalna ocena z analizo stanja območja Ljubljanskega barja, s poudarki na obrežju Ljubljanice in z vključenim centrom Ljubljane. Projekt SUSTOURISMO pa bo povezal ključne deležnike turizma in javnega prevoza. Glavni cilj je namreč zmanjšati ogljični odtis turizma in turiste ozaveščati o trajnostnem razvoju in turizmu.

Pilotni projekti po meri prebivalk in prebivalcev regije

Pilotni projekt Prevoz na klic na območju Škofljice, konec leta 2019 in v začetku leta 2020, je omogočal povezavo vseh naselij s krajevnim središčem oziroma s postajami javnega potniškega prometa. Storitev je bila namenjena prebivalcem naselij, kjer so povezave manj frekventne, uporabljali pa so jo tako starejši kot učenci in dijaki.
Tudi Papiro-logía je eden izmed tistih projektov, ki presegajo pričakovanja. Nastalo je dvanajst inovativnih produktov, učinkovitih rešitev pri prehodu v krožno gospodarstvo, ki se predstavljajo tudi z razstavo. Med njimi so modularni sistem svetil iz papirja, igrala, zložljive pregradne stene in celo stol iz časopisnega papirja.
Vsi ljubitelji knjig, branja in pisanja ste takoj, ko bo to spet mogoče, vabljeni v Sobo za pisanje na Vodnikovi domačiji, prostor (so)dela, srečevanj, umika in povezovanj. Na voljo je vsem, ki za pisanje besedil potrebujete miren kotiček in računalnik. Na programu so številne delavnice za vse, ki se želijo izpopolniti v pisanju leposlovja ali novinarskih prispevkov.

Če tudi sami pišete in potrebujete brezplačni prostor za pisanje ali vas zanima udeležba na delavnicah z različnih področij pisanja, pišite na Divjo misel, ki upravlja Vodnikovo domačijo: nabiralnik@divjamisel.org.

K vpisu vabi prav posebna knjižnica – Knjižnica REČI, kjer na policah lahko najdete skoraj vse razen knjig. Je neprofitna izposojevalnica najrazličnejših predmetov za prosti čas, ki v Savskem naselju deluje po vzoru klasične knjižnične izposoje. Ljudje si lahko predmete zagotovijo z izposojo namesto s kupovanjem. Poleg predmetov je v Knjižnici REČI možen tudi brezplačen najem prostora za izvedbo javnih in brezplačnih dogodkov.

Član Knjižnice REČI za obdobje enega leta lahko postanete, če podarite reč z liste želja, vplačate članarino ali prispevate 30 ur prostovoljnega dela. Obiščite www.knjiznicareci.si.

Ohranimo naravne danosti, ki nam jih ponuja regija

Ljubljanska urbana regija ima velik potencial tudi na področju varstva in razvoja zelene infrastrukture. S projektom PERFECT želimo izboljšati izvajanje regionalnih razvojnih politik na tem področju ter s tem čim bolj učinkovito izkoristiti potenciale, ki jih nudi zelena infrastruktura. Gre namreč za preizkušeno orodje, ki s pomočjo narave ustvarja delovna mesta in iz mest naredi okolje, privlačnejše za življenje in delo. Poleg tega omogoča dobro počutje prostoživečih živali in rastlin tudi v urbanih okoljih.
Posebna pozornost je v okviru projekta PoLJUBA namenjena reševanju ogroženih vrst in njihovega življenjskega prostora na Ljubljanskem barju. Aktivnosti so usmerjene v obnovitev in ohranjanje mokrotnih habitatov – travnikov s prevladujočo stožko, nižinskih ekstenzivnih gojenih travnikov in bazičnih nizkih barij – ter varstvo ogroženih vrst, ki naseljujejo te habitate: orhideje Loeselove grezovke, metuljev strašničinega mravljiščarja in barjanskega okarčka, hrošča puščavnika, kačjega pastirja koščičnega škratca, dvoživke hribskega urha, edine slovenske avtohtone sladkovodne želve močvirske sklednice in kosca, travniške ptice selivke, za katero je Ljubljansko barje še do nedavnega predstavljalo najpomembnejše območje gnezdenja v vsej državi.

Vse projekte, predstavitve in rezultate si lahko ogledate na www.rralur.si