torek, 17. 12. 2019

Za vsak dan boljšo kakovost bivanja v Ljubljani!

Kaj so mestna javna podjetja dosegla v letu 2019 in kaj so njihovi cilji za leto 2020
Avtor: dr. Uroš Grilc

Na kakovost življenja v mestni občini vpliva veliko dejavnikov, a vendar storitve javnih podjetij, ki opravljajo javno službo, k temu neposredno prispevajo največ.

Energetika Ljubljana

Začetek umikanja premoga iz Ljubljane

V Javnem podjetju Energetika Ljubljana, d. o. o., je leto 2019 zaznamoval projekt izgradnje plinsko-parne enote, ki bo predvidoma s koncem leta 2021 nadomestila dva od treh premogovnih blokov in tako omogočila 70-odstotno zmanjšanje uporabe premoga v enoti Termoelektrarne Toplarna Ljubljana (TE-TOL). Izgradnja plinsko-parne enote je največja energetsko-okoljska naložba v Ljubljani, ki predstavlja pomemben korak tudi za Slovenijo, saj bodo z nadomeščanjem premoga z zemeljskim plinom zmanjšane emisije snovi v zrak (prahu, žveplovega dioksida, dušikovih oksidov in ogljikovega dioksida). Z izbranim dobaviteljem smo v začetku aprila 2019 podpisali pogodbo o dobavi in postavitvi glavne tehnološke opreme, v začetku avgusta pa z bankami še pogodbo o dolgoročnem kreditu, s čimer so zagotovljena tudi sredstva za njeno izgradnjo.

Investicije v razvoj in obnovo virov in omrežij

Poleg tega smo uspešno zaključili projekt zniževanja emisij dušikovih oksidov na bloku 3 v enoti TE-TOL. Obratovanje je načrtovano v letu 2020. Na razpisu Agencije za energijo nam je uspelo pridobiti subvencijo za postavitev nove plinske turbine v Šiški, kar bomo realizirali predvidoma v 3. četrtletju leta 2021. V letu 2019 smo se lotili in dokončali tudi številne gradnje in obnove vročevodnega in plinovodnega omrežja, med drugim na Trubarjevi ulici, na Poljanski cesti, na Parmovi, Vodnikovi, Korytkovi, Kersnikovi, Vošnjakovi, Samovi, Vodovodni, Partizanski, Jakčevi, Letališki in Erjavčevi ulici. Zgradili smo novo regulacijsko postajo na Vrtači in začeli graditi nadomestne regulacijske postaje ob Jurčkovi cesti. Med novogradnjami plinovodnega omrežja naj naštejemo širše območje Sneberske ceste, Litijsko cesto, Miheličevo ulico in Cesto dveh cesarjev. Izvajali smo tudi aktivnosti, potrebne za postavitev CNG polnilnice ob Letališki cesti (otvoritev 2020) in na območju P&R Stanežiče (otvoritev 2021).

Varna, zanesljiva in okolju prijazna oskrba z energijo

Ključna naloga Energetike Ljubljana v letu 2020 ostaja predvsem zagotavljanje zanesljive, varne in okolju prijazne celovite oskrbe z energijo, to je s toploto, paro, zemeljskim plinom in elektriko, ter skrbno vzdrževanje vseh proizvodnih virov in omrežij.
www.energetika-lj.si, 080 28 82

Ljubljanski potniški promet

Odgovorno do družbe in okolja

Leto 2019 je v Javnem podjetju Ljubljanski potniški promet, d. o. o., prineslo dve pomembni pridobitvi za kakovostnejše življenje in varnejše mesto. Ljubljana je namreč letos postala prvo mesto na svetu z mobilnimi UNICEF-ovimi Varnimi točkami, kar pomeni, da lahko otroci pomoč v stiski odslej poiščejo na vseh avtobusih Ljubljanskega potniškega prometa. Drugi projekt je mobilni mladinski center na kolesih, ki ga ustvarjamo skupaj z Mladimi zmaji. Avtobus LPP »Ljuba in Drago« bo v sive cone poleg ljubezni do novih spoznanj in učenja pripeljal dogajanje, ki bo mlade pritegnilo h kakovostnemu preživljanju prostega časa.
V voznem parku LPP smo od leta 2007 do danes kupili že več kot 200 novih avtobusov. Z letošnjim nakupom 33 novih avtobusov (17 mestnih enojnih, nizkopodnih in 16 enojnih primestnih) izboljšujemo čistost okolja v urbanem središču in okolici, saj so avtobusi opremljeni v skladu z najnovejšimi evropskimi standardi. Izvedli smo tudi recertifikacijo standardov in osvežili že ustaljene ISO standarde – sistem kakovosti, ravnanja z okoljem, varnosti in zdravja pri delu.

Prijazno do potnic in potnikov

Poleg tega smo letos v LPP izboljševali nadgradnjo sistema sledenja avtobusov in s tem obveščanje potnikov o prihodih avtobusov. Informacije o prihodih so sedaj na voljo na 136 postajališčnih prikazovalnikih, na zaslonih v avtobusih, na spletni strani www.lpp.si (web aplikacija LPP), v sistemu Prominfo, aplikaciji Urbana in pri klepetalnem robotu Ljubu na Facebooku.
Uvedba dveh novih vrst vozovnic je potnikom LPP omogočila še cenejša potovanja. Letno splošno (365 €) in letno upokojensko vozovnico (220 €) lahko potniki kupijo kadarkoli in se z njo zapeljejo neomejeno za samo 1 € na dan. O možnosti plačila na obroke s kreditno kartico se lahko potniki pozanimajo na svoji banki.
V letu 2019 je LPP vzpostavil nove hitre oziroma direktne linije, ki povezujejo Ljubljano z mesti Logatec, Vrhnika, Šentvid pri Stični, Videm Dobrepolje in Vodice. Na medkrajevnem potniškem prometu smo v okviru sistema IJPP LPP zagotovili nakup celodnevnih in tedenskih vozovnic. Na električnem vlakcu Urban pa se lahko gostje po novem razveselijo elektronskega vodiča že v enajstem svetovnem jeziku, v nizozemščini.

Prevoz na klic

Do konca januarja 2020 je občanom Občine Škofljica na voljo storitev Prevoz na klic. Poleg obstoječih postajališč zdaj obratujejo še dodatne vstopno-izstopne točke za potnike, ki so bile izbrane v krajih, kjer trenutno ni javnega potniškega prometa. Potnik s klicem na 01 582 25 55 poda zahtevo za prevoz proti krajevnemu središču.
www.lpp.si, 01 582 2 582


Ljubljanska parkirišča in tržnice

Krajem, kjer v mestu najživahneje vrvi, kjer se ob živopisani ponudbi sklepajo najbolj lokalne kupčije, tem krajem pravimo tržnice. V Javnem podjetju Ljubljanska parkirišča in tržnice, d. o. o., smo v letu 2019 obnovili četrto arkado strešne kritine skupaj s fasado, v letu 2020 pa se bomo lotili tretje arkade. Poleg strešne kritine bomo obnovili tudi fasado in stavbno pohištvo ter uredili zunanjo pohodno površino pod delom arkad. Uredili bomo tudi prezračevanje v Pokriti tržnici in s tem izboljšali pogoje za delo v prostoru – da bodo nasmehi prodajalcev in strank še širši.
Čas je že tudi, da novi veter doseže našo spletno stran, za katero že vihamo rokave in na kateri bodo naše cenjene stranke še hitreje našle naše storitve. Še naprej bomo vsebinsko prenavljali ponudbo na tržnicah Koseze, Bežigrad in Moste ter na Osrednji tržnici, saj želimo, da bi bile slovenske lokalne in regionalne jedi in pijače še bolje zastopane.
Ob svojem dvojnem poslanstvu – skrbi za tržnice in parkirišča naj poudarimo še, da so površine skupne in da je pomembno, da znamo sobivati.
www.lpt.si, 01 300 12 00

VOKA SNAGA

Leto 2019 nam je v Javnem podjetju Vodovod kanalizacija Snaga, d. o. o., brzelo okoli količkov velikega kohezijskega projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja. V ta projekt smo vložili res veliko truda in znanja, vse s ciljem, da zagotovimo čisto vodo in okolje vsem nam in našim zanamcem.
S Centralno čistilno napravo Ljubljana bomo povezali Medvode in Vodice, pod katerima tudi teče podzemna voda, poleg tega bomo zaprli preobremenjeno čistilno napravo Brod in tam uredili zadrževalni bazen. Samo s kanalom C0 bomo odpravili 1600 greznic. Na Centralno čistilno napravo Ljubljana, ki jo bomo posodobili za izločanje nitratov in fosfatov in jo povečali, pa bo na novo povezanih 22.500 ljudi. Tako bomo dosegli 98-odstotno priključenost na kanalizacijo. Namen gradnje kanalizacijskega sistema s povezovalnim kanalom C0 je zaščita podzemne vode čim višje nad Ljubljano.
Tudi v letu 2020 bomo na JP VOKA SNAGA, d. o. o., menjali vodovodno omrežje in več odsekov kanalizacijskega omrežja, obnavljali bomo zgradbe, tehnološko opremo, zamenjali dotrajana smetarska vozila in delovne stroje za vzdrževanje omrežja, uredili prostor za ločene frakcije v zbirnem centru Barje, zavihali rokave za gradnjo zbirnih centrov na Povšetovi, v Stanežičah in Zalogu ter postavitev sončne elektrarne v Zalogu, ki bo zagotovila dodatne energetske zmogljivosti za potrebe CČN Ljubljana.
V sklopu projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja bo družba tudi v prihodnjem letu s strokovno podporo sodelovala pri aktivnostih za realizacijo vseh treh delov projekta. V okviru tretjega dela kohezijskega projekta, Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah, večjih od 2000 PE v MOL, so načrtovani zaključki gradnje na dvajsetih območjih ter začetek gradenj na štirinajstih območjih. Sočasno z gradnjo kanalizacije bomo na večini območij obnovili oziroma rekonstruirali tudi vodovod.
www.vokasnaga.si, 080 86 52

ŽALE

V letu 2019 je podjetje ŽALE, d.o.o., na Plečnikovih Žalah prenovilo prvih pet mrliških vežic. V vežicah sv. Janeza, sv. Marije in sv. Jakoba, sv. Petra ter sv. Ahaca smo izvedli tudi restavratorsko-konservatorska dela. Obnovo preostalih devetih vežic in molilnice bomo nadaljevali tudi v naslednjih letih. Vrt vseh svetih arhitekta Jožeta Plečnika, kjer se vežice nahajajo, je kulturni spomenik državnega pomena in nosilec znaka Evropska dediščina iz medvladne iniciative, že nekaj let pa potekajo tudi prizadevanja za njegov vpis na Unescov seznam svetovne kulturne dediščine.
Pomemben projekt, ki ga je podjetje ŽALE, d.o.o., izvedlo v letu 2019, je tudi postavitev nadstreška pred mrliškimi vežicami in poslovilno dvorano na novih Žalah. Nadstrešek, ki je, prav tako kot celoten objekt, delo arhitekta Petra Kerševana, udeležencem pogrebnih svečanosti nudi zaščito pred različnimi neugodnimi vremenskimi vplivi. Poleg tega se bo v letu 2020 odprla nova, že tretja poslovalnica Plečnikove cvetličarne. Nahajala se bo se v novem objektu ob pokopališču Polje.
www.zale.si, 01 420 17 00